• image
  • image

Füveskönyv

Prof. dr. Cs. Varga István irodalomtörténész, egyetemi tanár bevezető gondolatai

Luif Otmár bencés Tanár Úrnak sikerült élete példájával megmutatni szellemi-lelki énjét, emberi és tanári személyiségvonásait, lelki arcát. Füveskönyve a Jóra, Szépre, Igazra, a Szent dolgokra indít (movere) és tanít (docere). Az írástudók felelősségével szavakba önti, mondatokba sűríti gondolatait, felismeréseit, érzéseit. Derűvel, lelki harmóniával, mértéktartó humorral átszőtt, bölcs élettapasztalattal átitatott sorokban tárulkozik fel a nagy tudású Otmár atya bencés szerzetestanár-lelkülete. Az életet tisztelő, a szeretet elsőbbségét valló és vállaló ember megszólít bennünket. Megerősíti hitünket Szent Pál igazában: „a szeretet jóságos, a szeretet türelmes, nem kirívó, nem keresi a maga igazát. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent elvisel.

A szeretetet nem szűnik meg soha.” Luif Otmár Füveskönyve leginkább saját magunk megismerésére tanít. A Tanár Úr kilép az emlékezet képkeretéből, áldó szava van hajdani Tanítványaihoz, késői pedagógiai unokáihoz, olvasóihoz, azokhoz, akik tudnak figyelni a szívből fakadó szóra. Hála legyen érte: Deo gratias!

Luif Otmár füveskönyve

Füvesnek lenni manapság mást jelent, mint amit ez a megnevezés Márai Sándor, Tormay Cécile, Nemeskürty István számára jelentett, pedig mi inkább az utóbbiak hagyományait kívántuk követni. Célunk nem több, de nem is kevesebb, mint hogy a szellem pajkos pallérozását véghezvigyük az otmári sorok hatására szárnyalni kezdő gondolatokon keresztül, és az olvasó befelé forduló, önvizsgáló, rácsodálkozó tekintetén keresztül állítsunk maradandó emléket egy nagyszerű bencés szerzetesnek.

Két, tanárát felsőfokon tisztelő diák aligha láthatott mindent tisztán emlékpárás szemein keresztül, amikor Luif Otmár atya hagyatékát a kezébe foghatta és átlapozta. Egy hosszú asztal, rajta emeletes halomba rakott rendszerezett írások, amelyeket kezdetben kézzel, majd géppel vetett papírra Otmár atya, aztán a digitális világ szemmel láthatólag Őt is elérte.

Írásai közül igyekeztünk kiválogatni azokat, amelyeken keresztül átsüt, tapinthatóvá válik az Otmár atya által képviselt bencés szellem, akár a nevelésről, az oktatásról, akár a lelki életről, a bencés közösségről faggatjuk a megsárgult és frissebb papírlapokat. Nekünk, volt bencés diákoknak emlékfakasztó élmény, Önöknek kedves „kincés” olvasók, reméljük, hiteles lenyomat egy bencés tanár mindennapjairól, de a könyvet ajánljuk mindazoknak is, akik szeretnék megérezni egy bencés cellájában lakozó és onnét Isten-marasztaló, Istenhit-fakasztó erővel kiáramló szellemiséget.  Hisszük, hogy az olvasók lelki gyarapodását és felüdülését fogja szolgálni ez a könyvecske.

Az Úr 2012. évében és november havában

Dr. Kőrösi Tamás – Péter Tamás

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor