• image
  • image

Holenda Barnabás OSB

A Vas megyei Kámban született 1896. július 4-én.

Gimnáziumi tanulmányait a szombathelyi premontreieknél végezte. 1914-ben lépett be a Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe. Felsőfokú tanulmányait Pannonhalmán végezte, ahol 1919-ben szentelték pappá.

Középiskolai matematika és fizika tanári oklevelet szerzett, majd első tanári állomáshelye Esztergomban volt, ahol a rend gimnáziumában tanított 1919-1922 között. 1922-1923-ban Győrött, 1923-1924-ben Budapesten gimnáziumi tanár, 1924-1938 között Pannonhalmán főiskolai tanár, közben 1932-1938 között a győri főgimnázium tanára is volt.1938-1948, majd 1950-1963 között a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, 1950-től a rendház főnöke volt.

Nyugdíjas éveit 1963-tól Pannonhalmán töltötte.

Kiváló igazgató, vezető volt, a gimnázium és a rendház adminisztratív feladatait szinte egyedül végezte. Fiatal tanár kora óta állandóan szemmel tartotta a fizika legújabb eredményeit. Éles értelmével felfogta és kiválasztotta a lényeget és bámulatos emlékezőtehetséggel meg is őrizte. Bonyolult képleteket és számadatokat tartalmazó előadásait minden jegyzet nélkül, világos okfejtéssel adta elő. Nagy tudása szerzetesi szerénységgel párosult. Minden idejét, rövid napi sétáját kivéve a tudománynak és az iskolának szentelte. Tudását az iskolán kívüli népművelésben is szívesen kamatoztatta, élénken figyelte a fizikában és a világban végbemenő változásokat. Gyorsan felfogta és megfogalmazta az újabb felfedezések lényegét és jelentőségét, majd szaklapokban és egyházi folyóiratokban ismertette. Eszményképe Newton és Jedlik Ányos volt, mindkettőnek megírta az életrajzát. A fizika átalakulásával és annak világnézeti vonatkozásaival kapcsolatos tanulmányai az 1950-es évektől a Vigíliában jelentek meg. Társszerzője volt az „Érettségi tételek fizikából” című műnek. Számos tankönyvet és tanulmányt írt, valamint előadást tartott.

1967. február 6-án hunyt el Pannonhalmán.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor