• image
  • image

Jáki Szaniszló OSB

Győrött született 1924-ben.

A keresztségben a László nevet kapta. Szülővárosában járt iskolába, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett. A gimnáziumi érettségi után felvételét kérte Pannonhalmán a Szent Benedek-rendbe, ahol a Szaniszló nevet kapta főapátjától. 1947-ben tett ünnepélyes fogadalmat, majd a következő évben Assisiben szentelték pappá. 1950-ben Rómában teológiából, 1957-ben New Yorkban fizikából doktorátust szerzett.

Friss teológiai doktorként az Egyesült Államokban a Szent Vince Főapátságban kezdte tanári tevékenységét. 1965-től New Jerseyben a Seton Hall Egyetemen professzori kinevezést kapott. Vendég előadóként a világ számos egyeteme hívta meg, hogy meghallgassák nagyszerű okfejtéseit, lássák szuggesztív egyéniségét, részesei lehessenek fennkölt, logikus érveléseinek. Ez utóbbiak megalapozottságát még a más véleményen levők is méltányolták. Különösen sok vitája kerekedett egyes liberális gondolkodókkal. Fölsorolni is lehetetlen, hány helyen, mennyi előadást tartott vallási, fizikai, történelmi, filozófiai témákban. Itthon, 1996-2005 között 48 előadásból álló kurzust vezetett a katolikus vallás alapkérdéseiről a Budapesti Egyetemi-Főiskolai Lelkészség szervezésében.

Tudományfilozófiával, tudománytörténettel és ezek teológiai kapcsolatával összefüggő gondolatait nemcsak élőszóval adta tovább, hanem tanulmányok, cikkek, könyvek formájában is. Ebbéli tevékenysége különösen erősödött egy sikertelen mandula műtétet követő torok bántalmak után. Több, mint 60 könyve és mintegy 350 tanulmánya jelent meg. Írásai révén szinte az egész világon ismertté és kiemelkedő szaktekintéllyé vált, különösen a tudomány és a vallás sokat vitatott kapcsolatának terén. Meggyőző érvekkel bizonyította, hogy az Egyház és a keresztény hit nélkül nem fejlődhetett volna kellően és magas szintre a tudomány, valamint, hogy Isten létét bizonygatni lehet tudományos érvekkel, de Őt igazában hinni kell.

Gazdag, a teológia és a természettudományok határterületén végzett munkásságát előbb Lecomte du Nouy, majd Templeton-díjjal ismerték el, melynek értéke a Nobel-díjjal vetekszik. Több egyetem tiszteletbeli doktora, akadémiáknak pedig levelező tagja volt. Itthon,1997-ben Széchenyi-díjat kapott, 2000-ben pedig Győr Megyei Jogú Város díszpolgára lett. Ez utóbbi alkalommal emlékezetes előadást tartott a Győri Városháza dísztermében: „Egy város, egy Jedlik, egy egyetem” címmel.

Életének 85. évében, 2009-ben érte a halál Madridban. Április 29-én helyezték örök nyugalomra Pannonhalmán, a Boldogasszony-kápolna kriptájában.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor