• image
  • image

Jáki Zénó OSB

Alig van rá példa, hogy egyetlen család három fiának mindegyike a Pannonhalmi Szent Benedek-rend tagja lett. A Jáki családban az 1919-ben, Győrött született és Imre névre keresztelt nyitotta meg a sort, aki a Zénó rendi nevet kapta. Követőkre talált aztán László és Sándor öcsében, akik rendbe lépéskor a Szaniszló, valamint Teodóz nevet vették föl. 

Jáki Imre középiskoláit a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte. Érettségi után a Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe kérte felvételét, ahol 1942-ben tett már Zénóként ünnepélyes fogadalmat, majd egy évvel később pappászentelték. Felsőfokú tanulmányait a Szent Gellért Hittudományi és Tanárképző Főiskolán végezte, ahol matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomátszerzett.

A bencés gimnáziumok államosításáig Kőszegen tanított a rend ottani gimnáziumában. 1948-1951 között Gyöngyösfalun,Kőszegen, Celldömölkön, Kemenesszentpéteren volt segédlelkész, karnagy, kertgondnok és helyettes lelkész. A gimnáziumok újraindítását követően, hosszabb-rövidebb ideig, ismételten tanított Pannonhalmán és Győrött. A tanári munka mellett diákotthoni nevelői, gimnáziumi igazgatóhelyettesi, igazgatói feladatokat is ellátott.

Közben 1972-ben, Legányi Norbert főapát lemondatását követően, a  bencés rend főapátnak jelölte, de az Állami Egyházügyi Hivatalnak kifogásai voltak a személyét illetően, ezért ő bölcsen félreállt.  Hivatalosan 1982-ben ugyan nyugdíjba ment, de Pannonhalmán alperjelként tovább dolgozott, sőt még tanított is a gimnáziumban. 1985-től beteg rendtársai testi és lelki gondozásával tette hasznossá magát. Tíz évig Nyalka községben kisegítőlelkészként munkálkodott, a falu híveinek nagy megelégedésére. Kölcsönösen szerették egymást olyannyira, hogy a Nyalka díszpolgárává is választották a falu fennállásának 750. évfordulóján.

1999-től betegsége a mozgásában korlátozta. A kötöttséget imádságos lélekkel, a rá jellemző derűvel fogadta. Még foglalkozott Szaniszló testvére gazdag tudományos munkásságának rendezésével és az őt sűrűn látogató tanítványainak, rendtársainak dolgaival.

Tevékeny földi életét 2013-ban fejezte. Pannonhalmán, a Boldogasszony-kápolnában nyugszik.

Jáki Zénó igazi tanárként élt. Tanítványai, a rábízott diáksereg volt számára mindig a legfontosabb.  Akár osztályfőnök, akár igazgató, akár órákat tartó, magyarázó, számon kérő Atyaként jelent meg közöttük, mindig egész önmagát adta. Mindig megértő, jelenlétével is fegyelmező, mindig felkészült, kiegyensúlyozott, lelkesítő és vidám volt. Szeretett tanítani, magyarázni, kirándulni, dolgozni, s nem riadt vissza a nehézségektől, ha kellett a szigorú, a gyerek érdekét szolgáló fegyelmezéstől sem. Emlékét nem őrzik tudományos könyvek, szakcikkek, de annál több meleg szív, hívő lélek és hálás mosoly.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor