• image
  • image

Karácson Imre dr.

1863. február 19. született Apácatornán.

A középiskolai tanulmányait Veszprémben, Sopronban és Győrött végezte. A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában töltött évek alatt növendéke volt a kisebb papnevelő intézetnek. Az 1881-ben tett érettségi után teológiai tanulmányait győri egyházmegyés kispapként a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán folytatta.

Első értekezésében már vitatta a finnugor nyelvrokonságot, s a török-tatár nyelvvel való rokonságot képviselte.

1885. július 6-án szentelték pappá. Rábacsanakon, Szanyban majd Gyömörén volt káplán. 1886-ban a Kisszeminárium prefektusa, 1887-ben győri püspöki szertartó, majd szentszéki aljegyző lett. 1888-ban teológiai doktorátust szerzett. 1889-ben a Győri Királyi Katolikus Tanítóképző Intézet tanára, 1891-től igazgatója volt. 1897-től a Győrvidéki Tanítóegyesület elnökei tisztségét is betöltötte. 1900-tól Pér község plébánosának nevezték ki. Már kispap korában élénken érdeklődött az arab és török nyelvek iránt. Plébánosként többször utazott Törökországba a török nyelv és irodalom tanulmányozása céljából. 1902-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottsága felkérte Evlija Cselebi magyarországi útleírásainak fordítására. 1905 nyarán a kisázsiai Szkuratiban török nyelvű okleveleket és verseket fordított magyar nyelvre, amelyeket a Kelet című kötetben adott közre. 1906-tól a győri kisebb papnevelő intézet vezetője lett. 1907. február 22-én a magyar kormány megbízta, hogy az isztambuli levéltárban kutassa fel és fordítsa le II. Rákóczi Ferenc emigrációs emlékanyagait.

Az első európai tudósok egyike volt, aki Törökországtól levéltári kutatási engedélyt kapott. 1907. április 6-án érkezett Isztambulba, majd 1908. november 19-én beléphetett a Szerájba. Az ott talált iratokat: A sztámbuli mecsetek magyar vonatkozású kéziratai címmel ismertette a Századokban. Kutatásainak részeredményeiről rendszeresen küldött cikkeket, tanulmányokat a Katholikus Szemlének, a Századoknak, a Hadtörténeti Közleményeknek, a Budapesti Hírlapnak és a Dunántúli Hírlapnak.

Az isztambuli lazarista kolostorban hunyt el vérmérgezésben 1911. május 2-án.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor