• image
  • image

Közi Horváth József dr.

1903. szeptember 25-én született Agyagosszergényben.

A gimnáziumot Magyaróváron kezdte és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban fejezte be 1922-ben. Teológiai tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte. 1927-ben szentelték pappá, 1929-ben teológiai doktorátust szerzett.

Segédlelkész volt Magyaróváron, majd 1931-től kisszemináriumi prefektus. 1931-1933 között a Dunántúli Hírlap szerkesztője volt Győrben, míg 1933-1937 között az Összetartás című keresztény hetilap felelős szerkesztőjeként dolgozott. Elnökként újjászervezte a Giesswein Sándor által létrehozott Győri és Győrvidéki Keresztény Szociális Egyesületet. Sokat küzdött a Rábca-parton épülő, később Szent Erzsébet-telepnek (Gorkíjváros) nevezett városrészért. 1935-ben a végleges szervezeti formát öltő Actio Catholica első országos titkára lett.

1934-től Győr törvényhatóságának tagja, 1939-ben az Egyesült Keresztény Párt országgyűlési képviselője lett. A Parlamentben 1944. március 22-én egyedül tiltakozott a német megszállás, a magyar állampolgárok elhurcolása és a zsidók tömeges deportálása ellen.

1947-ben a budai Szent Imre Kollégium igazgatójává nevezték ki.

1948 nyarán elhagyta az országot, Innsbruckba és Tirolba menekült, ahol a magyarok lelkészeként végezte papi szolgálatát. Bekapcsolódott az emigráns mozgalmakba, s ezeken belül egyre jobban a katolikus szervezetek munkájába. 1949-ben Párizsba költözött, ahol megalapította a Keresztény Népmozgalmat. 1951-ben Magyar Keresztény Népmozgalom néven egyesítette mozgalmát a menekült Demokrata Néppárttal. A New Yorkban megalakult Közép-európai Kereszténydemokrata Unió elnökévé választották. 1957-1965 között a müncheni Paulinum diákotthon vezetőjeként tevékenykedett.

Feldolgozta Mindszenty József és Apor Vilmos életét, mely munkái könyv formájában is megjelentek.

1988. május 26-án hunyt el a németországi Oberhachingban. 1992. november 4-én végakaratának megfelelően szülőfalujában, Agyagosszergényben újratemették. 

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor