• image
  • image

Kuncz Elemér dr.

Kuncz Elemér Győrött született 1928. május 10-én.

A győri Káptalandombi Tanítóképző Gyakorló Iskolájában végezte elemi iskolai tanulmányait, majd a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban 1947-ben tett sikeres érettségit. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1953-ban szerzett orvosdoktori diplomát.

Medikus korában már pszichiátriai osztályon dolgozott, majd ezt követően Angyal Lajos professzor mellett tanulta a szakmát 1954-1972 között. Ezután az Országos Ideg- és Elmegyógyintézetben, az OPNI-ban dolgozott nyugdíjazásáig.

1954-ben fiatal szakorvosként igazgató főorvosa megbízta, hogy 21 elmebeteget vigyen a Győr-Sopron megyei Dénesfára, az egykori Cziráky kastélyba, és indítsa el az elmebetegek foglalkoztatását. Ő nagy ambícióval, ismeretei és a helyi viszonyok  figyelembevételével indította el a betegellátást. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben osztályvezető főorvosként hihetetlen aktivitással és szakmaszeretettel dolgozott, ahol 1990-ben főigazgató helyettes lett.

Nyugdíjazása után az Igazságügyi- és Elmegyógyintézetben osztályvezető főorvosként dolgozott.

Kuncz Elemér szakmai aktivitása mellett mindig a társasági élet motorja, kezdeményezője és végrehajtója volt. A Magyar Pszichiátriai Társaságnak (MPT) az 1980-ban történt megalakulása óta tagja volt. 1980-1989 között az MPT Számvizsgáló Bizottságának vezetőségi tagja, majd kiemelkedő szakmapolitikai aktivitásának csúcsára érkezett és 1998-2006 között a Társaság alelnöke volt.
Pszichiátriai szakmai  munkássága elismeréséül 1998-ban Oláh Gusztáv Életműdíjban részesült. 1998-ban a Medicina Könyvkiadó gondozásában látott napvilágot Huszár Ilonával közösen írt, Igazságügyi Pszichiátria című kézikönyve. A könyv a magyar orvosi szakirodalom hiánypótló műve lett. Szakmai munkásságának és érdeklődésének főbb területei az organikus pszichiátriai kórképek, az orvosi pszichológia, a pszichopatológia és főként a forenzikus pszichiátria területei voltak. Tagja volt az Egészségügyi Tudományos Tanács Szakértői Testületének, elnöke volt az MPT Igazságügyi és Pszichológiai Szekciójának.

Az igazságügyi pszichiátria területén hozzájárult az 1972-es egészségügyi törvény megalkotásához, az önkéntesség elvének hangsúlyozásával és a kényszerintézkedések további szűkítésével. Szakértőként az időskori demencia megítélése mellett kidolgozta az igazságügyi szakértővé válás feltételeit, valamint tanulmányozta az emberi jogok és a pszichiátria összefüggéseit.

Hosszú éveken át az ország különböző városaiban Kazuisztikai Napokat szervezett, amelyeken  igazságügyi és pszichiátriai esetbemutatások történtek. Számos publikációja mellett az igazságügyi pszichiátriai könyvekben fejezeteket írt, amelyek a gyakorló  pszichiáterek mankói, segítői voltak és azok ma is. Hosszú évtizedeken keresztül, haláláig igazságügyi elmeorvos szakértői tevékenységet folytatott az Igazságügyi Orvostani Intézetben. 2004-ben az egészségügyi miniszter felkérte a pszichiátria, igazságügyi orvostan, igazságügyi pszichiátria, igazságügyi klinikai pszichológia szakvizsgáztatói feladatainak ellátására. Végtelenül sajnálatos, hogy nem élhette meg 2011 őszét, amikor is a Medicina Könyvkiadó gondozásában Igazságügyi Pszichiátria című könyve megjelent. 

Kuncz Elemér barátunk emberi, családi, társasági, szakmai nagyságát életében is tudtuk, ismertük, elismertük. Példamutatását, morális tartását követnünk kihívást jelent mindannyiunk számára.

Rá jellemzően, súlyos betegsége alatt is mindvégig aktív volt, éves rendes szabadsága idején érte a halál Budapesten, 2011. szeptember 22-én.

Összeállította: Dr. Ostorharics-Horváth György

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor