• image
  • image

Lovas Elemér OSB

Sümegen született 1889. november 3-án.

1906-ban lépett be a Pannonhalmi Szent Benedek- rendbe. Felsőfokú tanulmányait a pannonhalmi főiskolán végezte. 1913-ban szentelték pappá, majd még ebben az évben tanári oklevelet szerzett latin és történelem szakon.

1913-1915 között a pápai Szent Mór Bencés Gimnáziumban tanított, majd 1915-1919 között főiskolai tanár volt Pannonhalmán, majd egy évi szabadság után Győrbe került, ahol 1920-1940 között tanított a főgimnáziumban, közben egy évet tanulmányi szabadságon Rómában töltött.

Győrben tanári munkája mellett ő volt a főgimnázium múzeumának őre is. Ásatásokat végzett, sokat foglalkozott a győri és Győr környéki avar településekkel. Számos tanulmánya jelent meg szakfolyóiratokban, Régészeti munkái közül kiemelkedik a Győr város régészeti katasztere című műve. Megírta a győri főgimnázium történetétnek 1900-1926 közötti időszakát. 1939-1940 között a Győri Szemlét is szerkesztette, majd 1940-től újra Pannonhalmára került főiskolai tanárnak, mellette helyettes könyvtáros és a levéltár őre is volt.

Legkiválóbb történeti munkája az Árpád-házi Boldog Margit élete című műve, melyben éles történetkritikai szemmel, de egyben hívő lélekkel rajzolja meg Boldog Margit alakját. E munkájának döntő szerepe volt abban, hogy Árpád-házi Margitot szentté avatták.

1949. szeptember 28-án hunyt el Pannonhalmán.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor