• image
  • image

Lukács Sándor dr.

1823. május 23-án született a Bihar megyei Magyarhomorog községben.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a győri Királyi Jogakadémiára járt 1840-1842 között.

Bihar vármegyében tiszteletbeli aljegyző lett, majd 1846-ban visszatért Győrbe. Itt Zichy Ottó földbirtokos, politikus magántitkára lett. Az ő révén kapcsolódott be a reform- mozgalmakba és Győr társadalmi-, politikai életébe.  1847-től az Olvasóegylet választmányi tagja lett. Annak érdekében, hogy a megyegyűléseken szerepelhessen, kihirdettette nemességét Győr és Moson megyékben. Aktívan részt vett egy iparmű kiállítás szervezésében, mint a Védegylet Győr Vidéki Osztályának titkára. Zichy Ottó az ő közreműködésével építette ki a legjelentősebb vidéki ellenzéki központot, és annak magvát a „Győri Tízek”-et.

1848. március 3-án Pozsonyban elfogadott felirati javaslatot másnap felolvasta a győri színházban, a nagy kávéházban és a Bárány vendéglőben, majd március 15-én nyolcezer főnyi tömeg előtt forradalmi hangulatban szónokolt a főtéren és barátaival nagyszabású fáklyás fölvonulást szervezett. Március 16-án részt vett Pozsonyban a népgyűlésen, ahol az állandó választmány tagjává választották. Pár nap múlva röpiratot jelentetett meg Győrött Magyarok, figyeljetek! címmel. Az országgyűlési választásokon Győr város követe lett, majd 1848. szeptember 20-án Győr teljhatalmú kormánybiztosává nevezték ki. E tisztségében fegyvereztette le a schwechati ütközetből megfutamodott győri nemzetőrséget, egyben kirendelte a lakosságot a Győr körüli erődítmények építésére. A császári seregek jövetelének hírére szabadcsapatot szervezett, majd a város elhagyására kényszerült. Nagyváradra ment, itt kapta a megbízatást az egész magyar lovas- és gyalog hadsereg felszerelési kormánybiztosa posztra.

A szabadságharc bukása után egy évig a Hortobágyon bujdosott Rónay Jácinttal együtt, majd külföldre menekültek. Lukács Sándor Hamburgon, Londonon át Amerikába ment.

1853-ban visszajött Európába és 1854. június 8-án a franciaországi Bisanos-ban hunyt el.

Győrött, a róla elnevezett utcában emléktábla, valamint ipari szakmunkásképző és szakiskola viseli nevét 1990-től.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor