• image
  • image

Nogáll János

1820. június 24-én született Győrött.

Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. Ezt követően Nagyszombatban bölcseletet, Pesten teológiát tanult.

1843-ban szentelték pappá, ugyanekkor a Religio és Nevelés című lap belső munkatársa lett. 1845-től a pesti Központi Szeminárium lelki igazgatójává nevezték ki, majd 1852-ig hitszónok és a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem bölcseleti karának hittanára volt. 1851-1852 között Krotky Józseffel együtt szerkesztette a Der Katholische Christ című német nyelvű hetilapot. Részt vett a Szent István Társulat megalapításában és munkájában.

1853-tól a bécsi Augustineum lelki igazgatója és az uralkodó udvari káplánja lett.

Lépésről lépésre haladt előre az egyházi ranglétrán, 1857-ben nagyváradi kanonok, 1858-ban egyházmegyei tanfelügyelő, 1863-ban címzetes apát, 1873-ban főesperes, 1874-ben őrkanonok, 1878-ban pápai prelátus, 1879-ben ozerói címzetes püspök lett.

Alapítója és nagylelkű támogatója volt a nagyváradi Szent Vince Intézetnek.

1899. július 19-én hunyt el Nagyváradon.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor