• image
  • image

Papp Kálmán

1886. február 28-án született Sopronban.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán folytatta 1904-1908 között. 1908-ban szentelték pappá.

1908-1912 között káplánként szolgált Mosonban, közben Frigyes főherceg családjánál nevelőként dolgozott. 1912-1920 között a Győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Főreáliskolában hittant tanított, közben tábori lelkészként szolgált 1914-1918 között. 1920-1925 között plébános volt Röjtökön, majd 1925-1946 között Sopron városplébánosa és a társaskáptalan kanonokja volt. 1925-ben címzetes poki prépost, 1926-ban a soproni kerület esperese és tanfelügyelője lett, majd 1933-ban pápai prelátussá nevezték ki. Az I. Ferenc József-rend lovagja, valamint az Országgyűlés felsőházának is tagja volt.

A Magyarországot megszálló szovjetek által agyonlőtt boldog Apor Vilmos után került a győri püspöki székbe, 1946. május 3-án. A rendszerváltásig az utolsó győri püspök volt, akit még nem állami jóváhagyással neveztek ki.

Az ÁVH sikertelenül próbálta beszervezni, ezért rendkívül nehéz körülmények között volt kénytelen irányítani egyházmegyéjét.

Restauráltatta a győri Székesegyházat, nagy ünnepséget rendezett a győri Könnyező Szűzanya-kegykép könnyezésének 250 éves jubileumán. A Székesegyház Héderváry kápolnájába új, a magyar szenteket ábrázoló ablakokat készíttetett. Részt vett a II. vatikáni zsinat második ülésszakán.

1966. július 28-án hunyt el, a győri székesegyház püspöki kriptájában nyugszik.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor