• image
  • image

Ragats János dr.

1879. szeptember 15-én született Nagycenken.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd hittudományi tanulmányait a bécsi Pázmáneum Papnevelő Intézetben végezte 1897-1901 között.

1902-ben szentelték pappá Bécsben. 1903-1905 között tanulmányi felügyelő volt a Győri Püspöki Kisebb Papnevelő Intézetben, majd kisegítő lelkész volt Babóton, Csepregen és Felsőszakonyban. 1904-ben teológiai doktorátust szerzett. 1905-1908 között tanulmányi felügyelő volt a Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézetben, valamint 1907-1909 között a tanítóképző intézetben tanított. 1908-1909 között tanulmányi felügyelő volt a Középiskolai Katholikus Fiúinternátusban, majd az intézet igazgatói pozícióját töltötte be 1909-1912 között. A Győri Püspöki Hittudományi Főiskolán az alapvető hittan tanára 1909-1912 között, valamint az erkölcstan és a lelkipásztorkodástan professzora volt 1912-1913 között.

1913-1925 között püspöki titkár, majd 1915-1924 között püspöki irodaigazgató, 1922-től győri székesegyházi kanonok, 1924-1936 között Győr-belvárosi plébános és kerületi esperes munkaköröket töltötte be. 1925-től lébényi címzetes apát, 1934-től szentadalberti prépost, 1937-től pápóci prépost, 1938-tól pápai prelátus lett.

1937-1944 között a püspöki szentszék elnöke, majd püspöki helynök volt 1944-1951 között.

Testvérével, Rezsővel több alapítványt is működtettek, melyek célja a győri bencés diákok anyagi támogatása volt.

1957. június 24-én hunyt el Győrött, a székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor