• image
  • image

Ragats Rezső dr.

1876. április 21-én született Nagycenken.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd hittudományi tanulmányait a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán végezte 1895-1899 között, majd 1899-ben szentelték pappá.

Felszentelésétől 1901-ig a Győri Püspöki Kisebb Papnevelő Intézetben tanulmányi felügyelő volt, mely beosztás mellett kisegítő lelkészi feladatokat látott el Páliban, Sopronkövesden, Sopronhorpácson és Nezsiderben. 1902-ben Szakonyban és Egyházaskeszőn kisegítő lelkészként szolgált, majd 1902-1906 között a Győri Püspöki Nagyobb Papnevelő Intézetben volt tanulmányi felügyelő. 1903-1927 között az egyháztörténelem és egyházjog tanára volt a győri papneveldében, 1904-ben teológiai doktorátust szerzett.

1906-1909 között a Középiskolai Katholikus Fiúinternátus igazgatója volt. A Győri Püspöki Kisebb Papnevelő Intézet igazgatója és a Nagyobb Papnevelő Intézet aligazgatójaként dolgozott 1910-1911-ben, majd mindkét papnevelde aligazgatója volt 1911-1917 között. 1927-ben székesegyházi kanonokká nevezték ki, majd egyházmegyei főtanfelügyelő volt 1927-1940 között. A püspöki szentszék elnöke volt 1932-1936 között, 1935-től lébényi címzetes apát, 1936-tól pápai prelátus, 1936-1944 között püspöki helynök, majd 1944-1948 között a győri székeskáptalan nagyprépostja volt.

Testvérével, Jánossal több alapítványt is működtettek, melyek célja a győri bencés diákok anyagi támogatása volt. 

1948. július 27-én hunyt el, a győri Székesegyház kanonoki kriptájában nyugszik.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor