• image
  • image

Szabó Kálmán dr.

1813. november 13-án született Győrszentmártonban.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Királyi Tudomány-Akadémia bölcseleti és jogi karát végezte el.

Ügyvédi vizsgát tett Pesten, majd Győrött megkezdte pályafutását.

1842-1848 között megyei főügyészként dolgozott, valamint 1843-1844-ben a vármegye követe volt a pozsonyi országgyűlésen. 1848. június 13-tól első alispán, majd 1848. szeptember 17-én Győr vármegye és Győr város honvédtoborzási biztosává, 1848. október 2-án Lukács Sándor bencés diáktársával együtt Győr város és vármegye országos kormánybiztosává, majd népfelkelési biztosává nevezték ki. 1849. május 12-én újból a vármegye első alispánja lett, valamint országgyűlési képviselőnek választották.

A provizórium idején visszavonult Péterházára. 1859-től a Győri Olvasó Egylet elnöke és az árvaszék jogintézője lett. 1867. április 29-én ismét a megye első alispánjává választották.

1871-ben visszavonulásra kényszerült a Deák-párt győzelme miatt. 1873-ban egyik alapítója volt a Rába-szabályozó Társaságnak. 1875. április 25-től Győr vármegye és Győr város főispánja lett. Ezen pozíciót hét évig töltötte be, majd 1882-ben nyugdíjba vonult.

Munkája elismeréséül megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét.

1883. december 24-én hunyt el Péterházán, hamvait a Bezi község temetőjében lévő családi sírbolt őrzi.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor