• image
  • image

Széchenyi Miklós gróf

1868. január 6-án született Sopronban.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett, majd a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte teológiai tanulmányait.

1890-ben Sopronban szentelték pappá, majd két évig Kismartonban volt káplán. 1892-ben a jáki apátsági templom plébánosa lett, melynek alapítását, A Szent György vértanúról nevezett jáki apátság története címen könyv alakban is feldolgozta.

A kánonjogi doktorátus megszerzése után, 1898-ban kinevezték a bécsi Pázmáneum Papnevelő Intézet rektorává, majd esztergomi kanonokká.

1901-ben győri megyéspüspöki kinevezést kapott. A Székesegyházat a Műemlékek Országos Bizottságának irányításával tataroztatta és mai formájában helyreállíttatta. Ő építtette a mai új szemináriumot, cellarendszeres beosztással. Rákócziánum néven középiskolai fiúinternátust létesített, az Apátúr-házban megszervezte a tanítójelöltek diákotthonát.

1911-ben a nagyváradi püspöki székbe helyezték.

1923. december 1-én Budapesten hunyt el. Az általa alapított orosházi katolikus templom kriptájában nyugszik.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor