• image
  • image

Veöreös Imre dr.

1914. április 16-án született Győrben.

1931-ben érettségizett a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban. Egy évig karpaszományos tüzér önkéntes volt, majd az Erzsébet Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karán végezte felsőfokú tanulmányait, ahol 1937-ben diplomázott, valamint evangélikus lelkész lett.

Egy évet a németországi Erlangen városának egyetemén töltött a teológiai karon. Hazatérve Körmend székhellyel segédlelkészi beosztást kapott.

Az 1940-ben újonnan szervezett egyházkerületi missziói lelkészi munkakörbe Kapi Béla püspök Győrbe hívta.

Mint tartalékos tábori lelkészt ismételten behívták kárpátaljai, majd észak-erdélyi szolgálatra, 1943 júniusától 1944 októberéig pedig frontszolgálatra.

1947-ben a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete ügyvezető alelnökévé választotta. 1948-1950 között a Győri Evangélikus Diakonissza Anyaház, 1950-1953 között a soproni Evangélikus Lelkésznevelő Intézet igazgatója volt. 1953-1958 között kecskeméti evangélikus egyházközség lelkészeként tevékenykedett, majd újra megbízták a Lelkésznevelő Intézet igazgatásával, az evangélikus lelkészi szakfolyóirat szerkesztésével, valamint a Magyarországi Evangélikus Egyház főtitkárává választották.

1958 elején ezen megbízatásait elvesztette, de kecskeméti lelkészi állását megtarthatta. 1958-1985 között Budapest-Kőbánya evangélikus egyházközségének lelkésze volt. 1991-ben az Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktorává avatták. 1999. február 27-én hunyt el Budapesten.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor