• image
  • image

Virághalmi (Blumentritt) Ferenc

1826. szeptember 5-én született Révkomáromban.

Középiskolai tanulmányait a komáromi bencés gimnáziumban kezdte, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában fejezte be 1841-ben. 1842-ben Kecskeméten belépett a piarista rendbe. 1846-ban a rend kolozsvári akadémiáján latint és bölcseletet tanult.

1848 augusztusában a temesvári nemzetőrség tüzére lett, majd szeptembertől a 23. győri honvédzászlóalj segédtisztje volt. Görgey Arthur VII. hadtesténél 1848 karácsonyán a Győr körüli sáncokon védelmezte a várost. 1849 májusában nyitrai térparancsnokká, majd júliusban századossá léptették elő. Még ebben a hónapban három sikeres rohamot vezetett az ácsi erdőben lezajlott véres csatában. Ezután csapatával Világosnál letette a fegyvert. Két hónapnyi bujdosás után, tiszti rangjától megfosztva besorozták közlegényként az LVI. császári ezredbe. Itáliába került, majd 1851-ben leszerelt.

Piarista rendfőnöke elutasította visszatérését a rend kötelékébe, ezért Nagydémen, nagybátyjánál lelt otthonra. Innen küldte első írásait a Vasárnapi Újságnak, az Üstökösnek és a Győri Közlönynek. Ekkor magyarosította nevét Virághalmira. A Fegyverkovács című regénye irodalmi sikert hozott számára. Másik regényét, a Törökvilág Győrben című munkáját mecénásának, Sziklósi Szabó Kálmán alispánnak ajánlotta. E mű színpadi változatát is bemutatták Győrött. Egyik fő szervezője volt Győrben a 48-as honvédek mozgalmainak, majd Zichy Ottóval megszervezte a Honvédsegélyező Egyletet.

Rövidesen Pestre költözött, ahol háza a fiatal ellenzéki írók találkozóhelye lett. 1864-től a Pester Lloyd munkatársaként dolgozott. 1867-ben visszaköltözött Győrbe, a negyvennyolcasokból álló megyei tisztikarban aljegyző lett. Ezt követően a Honvédelmi Minisztériumban jelentkezett szolgálatra és a nagyszombati LVII. honvédzászlóaljhoz került csapatszolgálatra, ahonnan másfél év után nyugállományba vonult.

1875 nyarán hosszabb látogatásra ment Hollósy Jusztinián celldömölki bencés apáthoz. Itt érte a halál szeptember 24-én. A kiscelli temetőben nyugszik és várja az örök életet.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor