• image
  • image

Xántus János dr.

1825. október 5-én született Csokonyán.

A gimnázium első évét a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte, majd Pécsre került a püspöki líceumba. 1844-1845-ben magánúton végezte el a jogtudomány két évfolyamát és 1847-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett.

1848 nyarán a nemzetőrség szervezője volt Somogyban, majd tüzér a pákozdi ütközetben, ahol fogságba esett és besorozták az osztrák hadseregbe közlegénynek.

Csapatától megszökött, 1850-ben Londonba, majd Amerikába utazott. Volt újságkihordó, matróz, boltos segéd, könyvkereskedő, zongoratanár, gyógyszerész, nyelvtanár és csatornaásó is. Eközben idehaza családja Csokonyáról Győrbe költözött. Amerikából írott leveleit 1858 nyarán megjelentették, Levelek Észak-Amerikából címmel, majd 1860-ban mutatták be Pesten az Utazás Kalifornia déli részeiben című munkáját. Publikációi, állat- és növénytani gyűjtőmunkái elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 1859 decemberében levelező tagjává választotta.

1861 októberében amnesztiát kapott, november 18-án érkezett haza Győrbe, családjához. Győr megye a törvényhatósági bizottság tiszteletbeli tagjának választotta. A Győri Közlönyben megjelentette a nyugat-mexikói utazásairól készült leveleit.

1862 júniusában visszautazott New Yorkba. Utazásainak egyes állomásairól színes tudósításokat küldött a győri lap számára Levelek külföldről címmel. 1862 decemberében az USA mexikói konzuljának nevezték ki manzanilliói állomáshellyel.

1864 júliusában ismételten hazajött és Győrben megírta a Magyar gőzhajózás érdekében című értekezését, amely a Győri Közlönyben jelent meg négy részben.

1865-ben Pestre költözött, ő lett az állatkert első igazgatója. 1868 végén kelet-ázsiai gyűjtőútra ment, mellyel a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményét gazdagította. 1870-től a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának őre lett.

1877. július 27-én hunyt el Győrben, hamvait a Kerepesi temető díszsírhelyén helyezték örök nyugalomra. 1951-ben Győrött múzeumot neveztek el róla, mely egészen 2012-ig viselte nevét.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor