• image
  • image

Zalka János dr.

1820. december 16-án született Veszkényben.

  

Gimnáziumi tanulmányainak első négy évét a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. Ezután Sopronban tanult tovább és érettségizett. 1838-ban az esztergomi szeminárium papnövendéke, majd a pozsonyi Szent Imréről nevezett papnevelde hallgatója lett.

1839-ben először Nagyszombatba ment bölcseletet tanulni, majd két év múlva a bécsi Pázmány Intézetbe került. 1846. január 12-én szentelték pappá és még ebben az évben a bécsi Augustineumban teológiai doktorátust szerzett.

Segédlelkészi beosztások után 1849-ben az esztergomi főiskolán, 1853-ban a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karán az egyháztörténet és az egyházjog tanára volt. 1949-1950 között a Katolikus Néplap, majd 1856-1858 között a Religió című lap szerkesztője volt. 1859-ben esztergomi kanonokká, 1864. december 22-én a pápa udvari káplánjává nevezték ki.

1867-ben győri megyéspüspöki kinevezést kapott. Ugyanebben az évben a pápa trónálló főpapjává nevezte ki, majd Róma város közgyűlése a római gróf címével tüntette ki. 1876. július 3-án valóságos belső titkos tanácsos lett.

Nevéhez fűződik a Nagyszeminárium (Káptalandomb 26.) bővítése, ahol helyet kapott a püspöki könyvtár is. Püspöksége alatt jelentős összegeket áldozott jótékony célokra. 1901. január 16-án hunyt el Győrött.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor