• image
  • image

Bóna László dr.

1927. március 3-án született Csornán.

Gimnáziumi tanulmányait a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte, ahol 1946-ban érettségizett. 1951-ben szentelték pappá Győrött. Felszentelése után, egy évi tanulmányi szabadságot követően a budapesti Hittudományi Akadémián doktori fokozatot szerzett. Segédlelkész volt Oroszlányban 1952-1953 között, majd Szanyban 1953-1954 között. Ezt követően püspökségi központi beosztásokban szolgát: püspöki szertartó 1954-61-ig, egyben 1954-1971 között szentszéki jegyző. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt szabadságvesztésre ítélték, 1957-1959 között Kistarcsán raboskodott. 1961-1976 között püspöki titkár, a Püspökség gondnoka 1962-1982-ig, püspöki tanácsos 1966-tól, majd tiszteletbeli kanonok 1971-től, székesegyházi kanonok 1975-től. 1976-1983 között püspökségi irodaigazgatóként dolgozott, valamint 1980-2000 között a püspökségi levéltár igazgatója volt. Komáromi főesperes 1976-1980, címzetes poki prépost 1979-1980, valamint pápóci prépost volt 1980-1988 között. Püspöke 1982-ben a Győri Papnevelő Intézet rektorává és a Hittudományi Főiskola prodirektorává nevezte ki, mely beosztását 1989-ig töltötte be. 1989-2011 között általános püspöki helynök volt, 1991-től a győri székeskáptalan nagyprépostja, 1982-2010 között a Püspöki Bíróság helynöke volt. II. János Pál pápától Apostoli protonotárius kitüntetést kapott 1997-ben. Papi szolgálatából 57 évet központi, püspökségi szolgálatban töltött, segítve főpásztorainak munkáját. Közéleti működésének elismeréseként Győr Megyei Jogú Város Szent László-díjjal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Kék Szalag-renddel tüntette ki. Mindenkor, még súlyos betegsége ideje alatt is készségesen támogatta paptestvéreit lelkipásztori ügyeik intézésében. Jelentős szerepe volt a győri Könnyező Szűzanya tiszteletének terjesztésében és elmélyítésében, valamint Apor Vilmos vértanú-püspök boldoggá avatási folyamatában és a szentté avatás előkészítésében. Mindvégig megmaradt lelkipásztornak, hosszú évtizedeken keresztül a Székesegyházban a 8 órai szentmisét mondta, valamint amíg egészsége engedte a hétköznapokon a Könnyező Szűzanya oltáránál a reggeli szentmiséket végezte.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor