• image
  • image

Concha Győző dr.

1846. február 10-én született Marcaltőn.

Középiskolai tanulmányait Pápán, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett. Jogi tanulmányait Pesten és Bécsben végezte. 1869-ben a Budapesti Ítélőtáblánál segédfogalmazó, majd 1870-től fogalmazó lett, emellett gróf Andrássy Gyula gyermekeinek a nevelőjeként is dolgozott. 1872-1892 között a kolozsvári egyetem tanára volt. 1886-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1892-1928 között a budapesti egyetemen az alkotmány- és közigazgatási jog tanáraként tevékenykedett, közben 1900-ban az MTA rendes tagja lett. 1901-1902 között a jogi kar dékánja is volt. 1913-1918 között főrendiházi tag volt, majd 1927-től jogászi munkásságának elismeréseképpen a felsőház élethossziglan kinevezett tagja lett. 1922-től valamint 1925-1929 között a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és igazgatósági tagja volt. A századforduló évtizedeiben a politika és alkotmányelmélet konzervatív felfogású, bár az uralkodó osztályok ilyen jellegű ideológusainál magasabb színvonalú művelője volt. Eszméi hosszú ideig befolyásolták a hivatalos jogi felfogást. 1933. április 10-én hunyt el Budapesten.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor