• image
  • image

Csizmadia Andor dr.

1910. szeptember 4-én született Győrött.

Középiskolai tanulmányait a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen és a szegedi Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem jogi karán végezte. 1933-ban szerzett diplomát, majd Győr város aljegyzője és a kulturális ügyek előadója lett. Már joghallgatóként írt a Győri Hírlapba, majd 1933-ban a Dunántúli Hírlapot szerkesztette. 1936-tól rendszeresen írt a Városok Lapjába, valamint a városi közigazgatás és jog történetével foglalkozó tanulmányai a Győri Szemlében jelentek meg, amelynek felelős szerkesztője és kiadója volt 1940-ben. Első összehasonlító jellegű monográfiája: A magyar városok kegyurasága címmel 1937-ben jelent meg. 1940-ben Kolozsvárra költözött, ahol a város tanácsnokaként a népjóléti osztály megszervezését bízták rá. 1944-ben Nagybánya polgármesterévé választották, majd 1945-ben a Népjóléti Minisztérium szociális osztályára került, melynek a vezetője lett. Magántanári pályáját 1944-ben a Műegyetemen kezdte, 1946-ban az Egri Állami Jogakadémia tanára lett, majd 1949-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Alkotmányjogi Tanszékére került. 1956-ban kandidátusi fokozatot szerzett, majd az Állami Egyházügyi Hivatal jogi tanácsadója lett. 1958-tól a Pécsi Tudományegyetemen tanított, ahol egy év múlva egyetemi tanárrá nevezték ki, majd a Jogtörténeti Tanszéket vezette. 1964-ben lett a jogtudományok doktora,1964-1968 között a jogi kar dékánjaként tevékenykedett. 1966-tól a Jogtörténeti tanulmányok című szakfolyóiratot szerkesztette. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnöke is volt. 1976-ban a bécsi egyetem Goldenes Ehrenzeichnis kitüntetést kapta meg, míg 1979-ben az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 1981-ben a krakkói Jagelló Egyetem díszdoktorává avatta. Pályafutása során mintegy 270 szakmai tanulmányt és könyvet írt, ezek majd negyede idegen nyelven is megjelent. Munkássága az állam és egyház viszonya, a szociálisügyek, a városi és területi önkormányzatiság, a közszolgálat fejlődése, az országgyűlés, a választójog, a kormányzat, a felsőoktatás, valamint az államférfiak jogi gondolkodása kérdéseihez kapcsolódott. 1985. június 12-én hunyt el Budapesten.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor