• image
  • image

Deáky Zsigmond

1795. május 14-én született Himodon.

A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte középiskolai tanulmányait, majd az 1810-1811-es tanévben a győri Királyi Jogakadémia Bölcseleti Karának első évfolyamos hallgatója volt. Ezután megkezdte teológiai tanulmányait a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán, majd Somogyi Lipót szombathelyi püspök mellett szolgált, aki 1817-ben Szombathelyen pappá szentelte. Két évig segédlelkész, majd 1819-ben gróf Eszterházy Miklós fiainak nevelője volt. Rómában teológiai, szépművészeti és bölcseleti tanulmányokat végzett. 1821-1841 között Bourbon Károly luccai herceg és spanyol infáns Ferdinánd fiának volt a nevelője. Közben 1836-ban a pesti Királyi Magyar Tudományegyetem Hittudományi Karénak tanára lett, valamint V. Ferdinánd királyi címzetes apáti címet adományozott neki. 1841-ben caesaropoli címzetes püspökké nevezték ki. 1832-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1858-ban tiszteletbeli tagjává választotta. 1848-ban királyi cenzor lett, ő engedélyezte a Hazánk című lap 1848. márciusi számának kiadását. Mindemellett győri tankerületi főigazgató, s e minőségében egyúttal a győri Királyi Kerületi Akadémia főigazgatója volt egészen 1850-ig. 1856-ban káptalani helynökké, 1858-ban győri székesegyházi nagypréposttá nevezték ki. Ő celebrálta Győrött a bencések templomában 1860. április 30-án a Széchenyi István emlékére tartott gyászistentiszteletet. Teológiai és bölcseleti tárgyú írásai hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg, írt olasz nyelvű grammatikát is. 1870-ben könyvtárát a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudomány Főiskolának adományozta. 1872. december 29-én hunyt el Győrött.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor