• image
  • image

Dsida Ottó

1874. március 22-én született Győrben.

Középiskolai tanulmányait Kaposváron kezdte, Trencsénben folytatta, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában érettségizett 1890-ben, Lippay-díjas tanulóként. Főiskolai tanulmányait Pannonhalmán kezdte, ahol bencés novíciusként teológiát tanult 1890-1893 között, majd a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem természettudomány, fizika és matematika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett 1896-ban. 1895-1896 között a gróf Széchenyi családnál volt nevelőtanár. Az 1896/1897-es tanévben a szentgotthárdi Állami Főgimnáziumban volt helyettes tanár, majd 1897-1906 között a Győri Magyar Királyi Állami Főreáliskola rendes tanára volt. Az 1906/1907-es tanévre a budapesti VII. kerületi Főgimnáziumba helyezték, majd 1907. szeptember 1-től kinevezték a kaposvári Állami Főgimnázium igazgató-tanárává. 1911-ig töltötte be ezen tisztséget, majd a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban tankerületi királyi főigazgatói minőségben tanügyi referensi feladatra kérték fel. 1917 szeptemberétől a Győri Magyar Állami Főreáliskola igazgatója lett, majd a győri tankerület királyi főigazgatójává nevezték ki. 1919. április 22-én lemondásra kényszerítették és a kommün alatt május 1-től a győri leánygimnáziumban tanárként dolgozott. 1919. augusztus 7-én ismét átvette a tankerület vezetését, mellyel 1932-ig az Észak-Dunántúl középiskoláinak főigazgatójává vált. A magyar közoktatásügynek kiemelkedő személyisége volt, aki széles körű tudással, elhivatottsággal kormányozta a rábízott tankerületet, melyhez 19 középiskola hatezer tanulója tartozott. A Katholikus Kör elnöki tisztében 1920-tól többször is megerősítették, 1921-ben Kisfaludy Irodalmi Kör elnökévé választották. 1932-ben nyugati kerületi felügyelővé nevezték ki. Az Actio Catholica országos alelnöke, a Foederatio Emericana győri nagypriorja volt. A hazafias és keresztény társadalmi mozgalmak egyik meghatározó győri személyisége volt. 1931-ben nyugdíjba vonult, melynek kapcsán a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium évkönyve is méltatta munkáját és kiemelte kiváló vezetői képességeit, hatalmas tudását, példamutató jellemét és hitét. 1946. május 8-án hunyt el Mosonmagyaróváron. Győrött a köztemetőben nyugszik.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor