• image
  • image

Ebenhöch Ferenc

1821. július 25-én született Győrött.

Tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában és a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1944-es pappá szentelése után a gróf Szapáry családnál volt nevelő, majd Győr-belvárosi segédlelkész. Főként az ifjúság lelki gondozásában tevékenykedett. 1851-ben koroncói plébános lett, majd buzgó lelkipásztori munkája után 1874-ben győri kanonokká nevezték ki. Gyűjtő- és régészeti munkásságát Rómer Flóris bátorítására kezdte meg Koroncón, majd esperesi tisztségében bővültek ilyen irányú lehetőségei. Növény-, pénz- és régészeti gyűjteményei a kor legjelesebbjei közé tartoztak. Régészeti tevékenysége a Rómer utáni időszakban, Méry Etel pályakezdése idején volt különösen jelentős. Gyűjtött anyagát folyamatosan eljuttatta a Nemzeti Múzeumba. Rendezte a káptalan hiteleshelyi és magánlevéltárát. A papnevelő intézetben régészeti és művészettörténeti képzést kezdeményezett. Munkatársa volt a Győri Történelmi és Régészeti Füzeteknek. Gyűjteményei egy részét a győri bencés gimnáziumra és a Szent Orsolya-rend győri iskolájára, gazdag könyvtárát a Győri Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolára hagyta. 1889. július 16-án hunyt el Győrben.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor