• image
  • image

Ecker János

Győrött született 1788-ban.

Egész élete szülővárosához kötötte. Itt végezte elemi iskoláit, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában Kisfaludy Károllyal egy osztályba jártak. Az anyanyelve ugyan német volt, de a bencéseknél megtanult latinul és már gyerekkorában magyarul is. A vaskereskedést apai örökségként vitte tovább, majd - a városban elsőként - szénkereskedésbe is belefogott. Sokoldalúságát mutatja, hogy a kereskedés mellett tevékenyen bekapcsolódott szülővárosa közéletébe. Előbb csak a polgári milícia hadnagya és a nádor futára volt, majd később a polgári őrség első segédtisztje, út-, töltés- és híd-felügyelő lett, valamint a város színügyi megbízottja is. Meghatározó szerepet vállalt az újvárosi katolikus templom fölépítésében, melynek aztán évtizedekig a gondnoka volt. Kezdeményezésére alakult a Színház Szépítő Egyesület, mely korszerűsíttette a Rába szigeten levő, 1798 épült színházat. A város zenei életéből is kivette részét, s ő maga is csellózott. Nála vacsorázott például 1840-ben, győri hangversenye után Liszt Ferenc. Buzgón pártolta a szegényeket és az elesetteket, szószólója volt a szociális és egészségügyi törekvéseknek. Intézte a város világítási, közlekedési ügyeit, szorgalmazta a folyók szabályozását, a tűzbiztonság növelését és a parképítést. Megválasztották városi telekkönyv vezetőnek, színházi cenzornak, árvahivatali ellenőrnek. Mindezek mellett még műfordításokra is vállalkozott.

1823-tól haláláig naplót vezetett. Ebben a mindennapi történések hű megörökítése mellett időjárási adatokat közölt, megjegyzéseket fűzött a történtekhez, de néha személyeket sem kímélt, többször éles kritikával illetett vezető nagyságokat is. Ez utóbbiak miatt a napló egy részét elégetésre ítélték az érintettek, a megmaradt rész viszont értékes adatokkal szolgál Győr akkori közéletéről, városáról. Ecker János 1852-ben hunyt el, földi maradványait a karmeliták kriptájában helyezték örök nyugalomra. Emlékét Ménfőcsanakon utca, Győrött a Czuczor Gergely és a Kazinczy utca sarkán lévő egykori házán emléktábla őrzi.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor