• image
  • image

Écsy László

1807-ben született Péren.

Gimnáziumi tanulmányait a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Győri Főgimnáziumában végezte. Érettségi után a Győri Jogakadémián szerzett oklevelet, melynek birtokában előbb Győr város alkalmazásában írnokoskodott, majd Pannonhalmán a Bencés Főapátságban dolgozott. Szorgalmát és tehetségét bizonyítván, a bencések 1835-ben Balatonfüredre helyezték és a Savanyúvíz fürdő igazgatói feladataival bízták meg. A fürdő akkor a bencés rend tulajdonában, majd a következő évtől a Tihanyi Apátság kezelésében működött tovább. Miután megismerte új munkahelyét és annak adottságait, nagy akarással és szigorú következetességgel látott hozzá a hiányosságok pótlásához, a legszükségesebb fejlesztések végrehajtásához. A további korszerűsítések megindítása előtt külföldi tanulmányútra ment. Európa szerte híres fürdőhelyeket keresett fel, különös figyelemmel volt azokra a dolgokra, amelyek egy gyógyulást és felüdülést szolgáló intézményt vonzóvá és közkedveltté tehetnek. Kezdve a vendégek fogadásától, elhelyezésétől, étkeztetésén át a szórakozási lehetőségek megteremtéséig. Nem csoda, hogy a füredi játékszín létrejöttében és működtetésében intendánsként is tevékeny szerepet vállalt. A fürdőt nemcsak igazgatta és működtette, hanem folyamatos fejlesztésének is élharcosa volt. A legfontosabb döntések természetesen nem az ő, hanem a tulajdonos kezében voltak. Pontos, megbízható alkalmazottként mindig nagy tisztelettel viseltetett vezetői iránt, a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett. Emellett kapcsolatokat épített és tartott Balatonfüred, Pannonhalma és Veszprém neves személyiségeivel, többek között Jókai Mórral és a fürdő híres vendégeivel. Több társadalmi- és intézményi szervezetben vállalt igazgatósági tagságot, vagy elnöki tisztet. Egyéniségéből következően sokan szerették, de még többen tisztelték. Az 50. születésnapját és igazgatósága 25. évfordulóját nagy pompával ünnepelték meg. Ez alkalomból a körtemplom számára harangot ajándékozott, melynek szentelése az ünnepi ceremónia része volt. Munkásságáért több elismerésben részesült. Kiemelkedik közülük a királyi tanácsos cím és a Ferenc József Rend lovagja rang.

Mélyen vallásos emberként élt, töretlen hite segítette át olyan sorscsapásokon, mint első feleségének korai halála, a másodiknak pedig a megtébolyodása. Vallásos lelkülete indította arra, hogy lánytestvére négy árváját a nevére vette és fölnevelte. Rokonai, barátai felé mindig áldozat- és segítőkészséget tanúsított. 1889-ig, 54 éven át igazgatta a füredi gyógyfürdőt. Azt követően is a füredi villájában maradt egészen 1895-ben bekövetkezett haláláig. A balatonarácsi temetőben, első felesége nevét is feltüntető, emlékmű áll a sírján, valamint emléktábla őrzi nevét Balatonfüreden a volt „Nagyvendéglő” falán.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor