• image
  • image

Fehér János dr.

Kisbaráton (Győrújbaráton) született 1932-ben.

Gimnáziumi tanulmányait Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban végezte 1948-ig, az iskola államosításáig, majd a Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett 1952-ben. Egyetemi tanulmányait a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végezte. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a mentősökkel együtt segített bajbajutott embertársain. Nem hagyta el az országot, hanem tovább folytatta tanulmányait és 1958-ban szerzett általános orvosi diplomát. Tanulmányai befejezése után az orvosegyetem oktatója lett. Tíz éven át volt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. Belgyógyászati Klinikájának igazgatója (1983-1993) és 1986-2002 között az Országos Belgyógyászati Intézet főigazgatója. 1986-1991 között a Belgyógyászati Kollégium elnöke, 1996-2000 között az Orvosszakértői Kollégium tagja.

 Az egyetemi oktatásban és továbbképzésben nemcsak az egyetemi oktatókra kötelező feladatokat vállalta, hanem több, oktatásban hasznos szakkönyvet, jegyzetet készített, számos továbbképző konferenciát szervezett. Az általa szerkesztett Hepatológia kézikönyv a gasztroenterológiai szakképesítés egyik alapszakkönyve lett. Iskolateremtő tevékenységét jelzi, hogy az általa vezetett intézet oktatói közül többen professzorok és osztályvezető főorvosok lettek, számosan orvostudományi kandidátusi fokozatot értek el.

 A klinikai gyógyító munka terén a fentebb említett feladatai jelzik országosan elismert szerepét. A hepatológiában pedig nemcsak hazai, hanem nemzetközi ismertsége is jelentős volt. A világon elsőként demonstrálta friss syphilises fertőzésben a Treponema pallidum jelenlétét a májszövetben, és leírta a korai syphilises hepatitis klinikumát. Ezen munkásságának eredménye nemzetközi tankönyvekben (Cecil Textbook of Medicine) is elfogadottá vált. A oxidatív stressz szerepének tanulmányozása és az antioxidáns védekezés terén végzett tudományos eredményei, könyvei nemzetközi elismertségét ugyancsak növelték. Tudományos munkásságának eredményeként 1981-ben az orvostudomány doktora lett. Számos nemzetközi és hazai tudományos társaságnál töltött be vezető szerepet. Több éven át főtitkára volt a Magyar Arterioszklerosis Társaságnak, valamint a Magyar Gasztroenterológiai Társaságnak, mely szervezetnek az elnöki tisztségét is betöltötte 1990-1992 között. Alapítója és alapításától kezdve elnöke volt a Magyar Életbiztosítási Orvostani Társaságnak (1994), valamint a Magyar Szabadgyökkutató Társaságnak (2001). Alapítója és elnöke volt a Magyar Májkutatási Társaságnak (2004), tíz éven át volt titkára a Tudományos Minősítő Bizottság Klinikai Orvosi Szakbizottságának. Az MTA köztestületének választott tagja, az MTA Klinikai Bizottságának is a tagja volt.

Számos hazai és nemzetközi szakfolyóirat szerkesztőségében és szerkesztőbizottságában töltött be fontos szerepet. Tíz éven át volt szerkesztőbizottsági tagja a Journal of Hepatology, Zschr. für Gastroeneterologie, Therapie Woche folyóiratoknak, valamint tagja volt a Medical Science Monitor, a Rumanian Journal of Gastroeneterology szerkesztőbizottságának. 1989-től főszerkesztője volt a legrangosabb hazai orvosi szaklapnak, az Orvosi Hetilapnak.

Hat szakmai társaság kitüntetéssel ismerte el munkásságát. 1994-ben MOTESZ Nagydíj kitüntetésben részesült, 2002-ben Semmelweis Emlékérem kitüntetést kapott a Semmelweis Egyetemen. 2002-ben Győrújbarát Önkormányzata a község díszpolgárává választotta. 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült. 2005-ben a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház vezetősége Nyári László Nívódíj és Emlékérem elismerésben részesítette. A Német, Román és Japán Gasztroenterológiai Társaságok, valamint a Lengyel Életbiztosítási Orvostani Társaság tiszteletbeli tagja volt.

Szakmai munkássága mellett sokat foglalkozott tudományosan is a bor és egészség kapcsolatával. Több hazai borlovagrend alapítója, tagja és tisztségviselője is volt. Kapcsolata nem szakadt meg szülőfalújával, segítette Győrújbarát fellendülését. A Bencés Diákok Győri Egyesületének a szervezet alapítása óta tagja volt. Végrendeletében külön kérte, hogy halála esetén értesítsék a bencés szerzetesközösséget és az egyesületet.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor