• image
  • image

A Nádorvárosi Köztemetőben található bencés sír felújítása és ünnepélyes megáldása

2016. október 27-én került megáldásra a Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Szent Mór Bencés Perjelség által felújított, a győri Nádorvárosi köztemetőben található egykori győri bencés paptanárok sírhelye, ahol harminc Szent Benedek-rendi szerzetes nyugszik.

 

Egyesületünk kérésére Áder János köztársasági elnök úr, a Szent Mór Bencés Perjelség, valamint Argay Rudolf (Gy/1943) egyesületi tagunk anyagi hozzájárulásával, valamint Paár Imre kőfaragómester igényes és szép munkájával őszre elkészült a felújított sír, melyet Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) perjel úr áldott meg. Beszédet mondott dr. Kőrösi Tamás (Ph/1973), Egyesületünk elnöke.

Az ünnepet a Kelemen Áron OSB (Ph/1995) által vezetett Collegium Musicum Jaurinense iskolai énekkar tette fényesebbé.

 

 

Az alábbiakban dr. Kőrösi Tamás elnök úr beszédét olvashatjátok:

 

 

Tisztelt Perjel atya, Tisztelt Bencés atyák, Kedves Egybegyűltek, Barátaim!

 

 

 

Egy nemzet, különösen egy öregedő nemzet értékrendjét jól jelzi, hogy bánik az idős polgáraival. De lemérhető egy ország morális rendje, hite, önmagába vetett ereje, ha a temetők állapotát vesszük szemügyre. Különösen egy olyan honban, ahol három évtizede több a koporsó, mint a bölcső.  regi_sir1.jpg

 

 A Bencés Diákok Győri Egyesületének hosszú ideje közös elhatározása volt, hogy a szervezet megalapításában, fennmaradásában, működtetésében jelentős szerepet játszó, közben elhalálozott tagjainak sírját Halottak napjához közeledvén megkoszorúzza, de nem felejtkezett el a Nádorvárosi temető bencés kriptájában eltemetett bencés szerzetesekről sem. Az október végi koszorúzásaink során minden alkalommal hiányérzetünk volt: a törődés mintha megfeledkezett volna az itt nyugvókról. A sír nincs sehol /…../a test se ITT NIncs sehol/ a test se OTT  - idézhetnénk Nagy Gáspárt, ami talán részben igazis a márványoszlopon szerepelő bencés szerzetesek végső nyughelyét illetően. Talán nem tudja mindenki, hogy a szerzetesek egy része 1935. augusztus 1-én lett itt örök nyugalomra helyezve, korábban a régi belvárosi temető bencés kriptájában voltak eltemetve, amely a Győr-Budapest vasútvonal bal oldalán az akkori Lópróbáló tér, Marhavásártér (ma Bisinger József sétány) folytatásában helyezkedett el. Sajnos, ennek a temetőnek az emlékét ma már nem őrzi semmi, pedig szép tervek voltak a sírkert emlékének megörökítésére. Talán érdemes azt is felidézni, hogy az első sor 5. helyén szereplő Jedlik Ányosnak csupán a neve van itt feltüntetve: őt 1942-ben exhumálták és a város által adományozott díszsírhelyen helyezték végső nyugalomra. Koszorúnk minden alkalommal őt is megtalálta.       

 felujitott_sir1.jpg

Alig egy éve tehát, hogy szárba szökött a felújítás gondolta, és íme most itt állhatunk e megszépült sírhely körül. A helyreállításhoz szükséges anyagiak egy része a köztársasági elnöktől, Áder Jánostól érkezett, akinek figyelmét a tarthatatlan helyzetre Péter Tamás főtitkárunk hívta fel. A költségekhez a győri Szent Mór Bencés Perjelség és a Bencés Diákok Győri Egyesülete mellett Argay Rudolf 1943-ban végzett diáktársunk járult hozzá jelentős pénzösszeggel. A felújítás Paár Imre kőfaragó mester lelkiismeretes munkáját dicséri. Köszönet az említetteknek az adományokért és az odaadó munkájukért. 

 

 

Tisztelt Egybegyűltek!

 

 

Hiszem, mindannyian hisszük, hogy e megtisztult sír kiirtja és meggyógyítja a feledés járványát, helyreállítja az emlékek örökidős rendjét. Tegyünk és imádkozzunk is ezért.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor