• image
  • image

Kürt egének tündöklő csillaga

 

„Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt,

s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok”

(Dán 12,3)

 

Emlékkönyv Danczi József Villebald OSB születésének 100. évfordulója alkalmából

Dr. Danczi József Villebald 1910. október 16-án született Kürtön. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd az érsekújvári Csehszlovák Állami Gimnáziumban tanult és szerzett érettségit (1923-1931). 1931-ben belép a Szent Benedek Rendbe, majd a prágai Károly Egyetemen folytat teológiai tanulmányokat (1932-1936). 1936-ban pappá szentelik. 1936-1938 a pozsonyi Komenský Egyetemen végez tanulmányokat. 1938-ban, Szlovákia déli, magyar lakta területeinek Magyarországhoz való csatolásával magyar állampolgárként tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezi be, tanári oklevelet kap. 1939-ben doktori címet szerez magyar nyelvből és szlavisztikából. Disszertációjának címe: „A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata”.

1939-ben Pannonhalmára kerül, s az akkor induló főiskola és gimnázium tanára lesz. Még ebben az évben osztályfőnök is egyben, és nyolc évig vezeti diákjait. Közben nyelvjárási és néprajzi kutatásokat végez, többek között szülőfalujában, Kürtön. 1941-ben a szláv nyelvekkel való elmélyültebb foglalkozás végett beiratkozik a Zágrábi Egyetemre, ahonnan azonban a háborús körülmények miatt rövid időn belül haza kell térnie. Még ugyanebben az évben rövid ideig tartó katonai szolgálata után Pannonhalmára tér vissza tanítani. 1943-ban a környező falvakban dűlőneveket gyűjt, diákjait is bevonja a néprajzgyűjtésbe. 1945-ben Pannonhalmán éri őt a front. Rövid idő alatt megtanul oroszul, és az érkező orosz katonákat a várban már saját nyelvükön köszönti. Azáltal, hogy tolmácsként működött, hozzájárult ahhoz, hogy a vár, és a benne élő menekültek túlélték a háború borzalmait. Emberek ezrei köszönhetik neki életüket. 1947-ben „Orosz nyelvkönyv az általános iskolák V. és VI. osztálya számára” címen tankönyvet ír.

Miután 1949-ben megindul a szerzetesrendek feloszlatása, ő önként vállalja a lemondást. Ekkor kerül Balatonendrédre plébánosnak. 1951-ben viszont el kellett hagynia plébániáját. Győrbe költözik. 1951-1962 között tizenegy évig állami iskolákban orosz nyelvet tanít. 1962-ben tér vissza Pannonhalmára, az államilag elismert rendi keretbe. 1963-1973 között tíz éven át a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója és a rendház házfőnöke. Vezetése alatt a gimnázium hírneve egyre erősödik. Miközben tanít, nevel, oktat, állami iskolákban, majd a gimnázium igazgatójaként, soha nem feledkezik meg papi teendőiről. Amikor titokban lehetett csak, akkor is bejárt a rendházba elvégezni a szentmisét. Majd igazgatóként is, minden reggel háromnegyed hatkor misézik. Mindemellett pedig kutat, fordít, publikál, előadásokat tart. A nyelvészet és a szlavisztika a fő területe. Kutatja bencés elődeinek, Czuczor Gergelynek, Jedlik Ányosnak, és Szeder Fábiánnak életét. A szlovák költészet nagyjainak műveit Ludovit Štur, Ján Kollár, Ján Hollý) szlovákból, valamint misztikusokat, szentek életét latin nyelvből fordítja magyarra. Dolgos és eredményes élete 1977. december 21-én bekövetkezett halálával zárul.

Az Emlékkönyv amellett, hogy részletesen bemutatja Danczi József Villebald gazdag életútját, hangsúlyosan saját műveinek a megismertetését tűzte ki célul. Újraolvashatóak itt a legfontosabb, nyomtatásban is megjelent nyelvészeti és néprajzi munkái, továbbá néhány, kéziratban maradt történeti, nyelvészeti, néprajzi dolgozata. A kötetet kiegészítő fénykép- és dokumentumanyag szintén az életmű minél árnyaltabb megismertetését szolgálja.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor