• image
  • image

Szent Benedek Atyánk nyári ünnepén ismét megszólalt a Szent Benedek harang

2015. július 11-én, Szent Benedek Atyánk nyári ünnepén ismét megszólalt a Szent Benedek harang.

A bencés templom keleti, gimnázium felőli tornyában található, 1853-ban öntött 3300 kg-os nagyharang 2012 októbere óta hallgatott. A felújítási munkálatok végeztével a harang a július 11-i Szent Benedek napon szólalt meg újra, mikor a 11 órai ünnepi szentmisét követően az új harangszerkezetet Sárai-Szabó Kelemen (Ph/99) templomigazgató, alperjel úr áldotta meg.

Az új járom, az új, kézzel kovácsolt harangnyelv és meghajtás gyártását és telepítését a passaui Perner Harangöntöde végezte, amely többek között az ország legnagyobb harangját - a Szent István Bazilika 9250 kg-os nagyharangját -,  az Egri Bazililka 6 tonnás harangját és a nemrég elkészült Mátyás-templomi harangokat öntötte.

A nagyharang felújításának szükségességére 2012. október 25-én, Szent Mór napján a rendház kertjében felszentelésre került két kis óraütő harang beszerelését követően, az öntőmesterük általi látogatáskor derült fény, aki a nagyharang azonnali üzemen kívül helyezését tanácsolta. Pár héttel később műemléki harangszakértői vizsgálatra került sor, mely megállapította, hogy a harang jármán – mely a harangot koronájánál fogva a fa harangszékhez kapcsolja – a hibás elvi konstrukció következtében olyan nyíróerő ébred, mely letöri annak egyes elemeit tartó csavarokat és a harang palástját megfeszíti, így repedéseket okozhat. Kiderült továbbá, hogy a harang nyelvének anyagkeménysége – a 159 éve tartó használat okán – már nem csak elérte, de többszörösen meg is haladta a bronz anyagkeménységét, mely ennélfogva szintén károsítja a harangot. A harang meghajtását egy, az 1980-as években beszerelt villanymotor adja, mely finomszabályozásra képtelen, így a harangot és a tornyot megtépve, erőszakosan indítja nyugalomból a 3,3 tonnányi tömeget, s közben is darabosan, pontatlanul mozgatja azt, mely az 1641-ben felszentelt templom tornyaira, a harangszékre és a harangra nézve is hátrányos.

A munkálatok eredményeként az új, puhább és tömegében a haranghoz jobban illeszkedő harangnyelv jelentős hangzásbeli változást is hozott. Az új tölgyfa járom egyrészt anyagánál fogva jobban csillapítja a harang által az épületnek átadott rezgést, a korábbi darabbal ellentétben pedig nem lép fel nyíróerő, mely jelentősen növeli a harang élettartamát. Az új meghajtás feladata, hogy ne csak ki- és bekapcsolja a motort, hanem fokozatosan, lágyan indítsa a harangot, majd húzás közben csak az éppen szükséges erőt biztosítsa, a harangozás végén pedig kíméletesen lefékezze azt.

A felújítás 6 millió forintos összköltségéhez 4,5 millió forinttal járult hozzá az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a fennmaradó részt pedig az öregdiákok befizetései (többek között a közös találkozón adakozók) és a templomi felajánlások tették ki.

Az alábbiakban Sárai-Szabó Kelemen (Ph/99)templomigazgató, alperjel úr homíliáját olvashatjátok: 

Kedves Testvérek!

Kettős ünnepre jöttünk ma össze. Szent Benedek atyánkat, rendünk alapítóját, ma mint Európa fővédőszentjét ünnepeljük, és ma újra szólni fog a Szent Benedek-harang. A jövőre 375 éves győri bencés templom nagyharangja legendás az öregdiákok, a város lakói szemében, hiszen 3,3 tonnájával és mély, fenséges hangjával mélyen érinti meg az embert. Diákok is szeretik a hangját, hiszen, amikor délben megszólalt, tudták, hogy már nincs sok vissza a napból, és jelezte a múló időt a ballagóknak is: „szól az ének búcsúzóra.... Sokan kérdezték az utóbbi két és fél évben, hogy mikor fog már újra szólni, mindenre gondoltam, de arra nem, hogy éppen a nyári Szent Benedek ünnepen. Úgy hiszem, hogy Szent Benedek végül saját kézbe vette ügyét és gondoskodott magáról, amikor már a mi erőnk és lelkesedésünk is fogyóban volt. A nagyharangunknak még a hallgatásában is erő rejlett, hiszen közösségünk, diákok és templomunk hívei, összefogtak, hogy újra hallhassuk. „Áldott” lesz a szentmise végén a harangunk, de előtte itt egybe gyűlt közösségünk Isten áldását kéri és Krisztus asztalához járul.

Hivatásom első lépését mindig egy eseményhez kötöm: megláttam Pannonhalmáról egy képet, rajta a szép nagy toronnyal és azt gondoltam, hogy micsoda fantasztikusan lehet harangozni ott és én is ezt szeretném, harangozni Pannonhalmán. Gombok bekapcsolásán kívül, erre sose került sor, és ráadásul már szerzetes életem nagy részét Győrött töltöttem, de a harang-ügy, úgy néz ki, hogy követi a napjaimat. A harang figyelmeztet minden nap: imára hív, időt jelez. Röviden, de tömören figyelmeztet, ahogyan Szent Benedek atyánk is röviden és tömören írt regulát, szabályzatot, röviden és tömören nyilatkozik legtöbbször a róla írt életrajzban is: „dolgozz tovább és ne szomorkodj!”, amikor valaki hibázik a munka közben vagy „tedd le, amit viselsz, nem a tied az”, amikor félre akarják vezetni. Ez a rövidség és tömörség van ott a rend jól ismert mondatában: imádkozzál és dolgozzál! vagy a címerünkben: pax. Ez a rövidség és tömörség, ez a lényeglátás az Istentől megáldott ember ajándéka. Szent Benedek atyánkban olyan beállítottság rejlik, olyan lelkiséget tanít nekünk, amiben az ember nem csinál nagy dolgot önmagából, ahol teljes lelki nyugalommal a legkézenfekvőbb, éppen aktuális dolgokat intézi az ember, amire ott és akkor szükség van. Ez a jelen pillanat misztikája, aminek Szent Benedek atyánk a szakértője és művelője volt és bennünket is erre tanít. „Hisszük, hogy Isten mindenütt jelen van” - írja a regulában és ez lesz alapja annak, hogy az ő tanítását követők feltalálták magukat mindig Európa hosszú történelme folyamán: imádkoztak főleg, de aztán, mivel a „tétlenség a lélek ellensége” – mentek és földet műveltek, tanítottak és tanultak, olvastak és könyvtárakat alapítottak. Építettek: épületeket és lelkeket is. Mert Szent Benedek is erre törekedett, hogy építsen. Távol tartotta magát az embereket elválasztó teológiai vitáktól, Krisztus békéjének az embere volt. Lemondott az olyan vitákról, ami meddő marad és a pozitív dolgokra helyezte a hangsúlyt, szerette a hallgatást, de elvárta, hogy „Isten parancsait naponta tettekkel teljesítse” a szerzetes. Sok régi harang felirata: „hívom az élőket, elsiratom a holtakat és megtöröm a villámok erejét”. Szent Benedek, az „áldott”, ilyen életre hív bennünket: megszólítja a világot, életet ajánl Krisztusban. Helyén kezeli az élet kézenfekvő dolgait: nem csinál belőle ügyet, hanem elfogadja a teremtés rendjét, Isten örök törvényeit a világban és megtöri a villámok erejét: a nyugalom, a napi rutin, Isten közelsége nem engedi, hogy a sátán erőt vegyen rajtunk. „Isten parancsait naponta tettekkel teljesítsd!” – ez a biztató, rövid és tömör tanács legyen a vezetőnk. Ámen

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor