• image
  • image

Tétszentkúti búcsú

2015. szeptember 13-án, Lang Ferenc (Gy/2000) elnökségi tagunk meghívására  a 300 éves tétszentkúti templom búcsúján elnökségünkkel képviseltük a bencés öregdiákok közösségét. A tétszentkúti templom története 1715-ig nyúlik vissza, mikor egy császári tiszt, bizonyos Ailer Keresztély Páduai Szent Antalhoz fohászkodott gyógyulásért. Az álmában kapott intelmek alapján a Tét melletti forrásban megmosdott és meggyógyult. Hálából először egy kápolnát épített, melyet 1744-ben templommá bővítettek. Az évek során többen is gyógyulást nyertek Tétszentkúton.

Az alábbiakban dr. Magassy Dániel (Gy/57) elnökségi tagunk beszámolóját olvashatjátok:

A tétszentkúti búcsújárásokat egy katonatiszt csodás gyógyulása indította el 300 évvel ezelőtt. A tiszt lábát ugyanis szörnyű, elmúlni nem akaró fekélyek borították. Buzgó imái meghallgatást nyertek, s álmában a Szűzanya Tétszentkútra, a falucska erdejének szélén fakadó forrásához küldte. Azt sugallta, hogy annak vízétől a sebei meggyógyulnak. Az ismételt lábmosást követően az álma valósággá vált. Hálából a forrás mellé kápolnát építtetett, s benne a Segítő Szűzanya képét helyezte el, melyet Passauból hozatott. Az eset hírére mind többen jártak a forráshoz, imádkoztak, segítségért esedeztek. Több, csodás gyógyulás után rendszeressé váltak a búcsújárások. A zarándokok számának növekedésével, a meggyógyultak adományaiból lehetővé vált, hogy a kápolna helyén pompás barokk templom épüljön. A forrás - melyre kutat építettek - ennek főoltára mögé került. Az oltár fölött függ a hajdani kápolnából áthelyezett Mária-kép. A búcsú Mária neve napján, szeptember 12-én van.

2015-ben szeptember 13-án tartottuk e jeles ünnepet. Árnyat adó fák alatt, verőfényes nyárutói vasárnapon gyülekeztünk Máriát dicsérni, hozzá fohászkodni. Mellettünk a csodatévő hely temploma, előttünk a szabadtéri oltár, szép feszület, oszlopon álló Mária szobor. Körülöttünk 350-400 hívő, nagyszülők, unokák, ifjak és éltesek. Mi, a Bencés Diákok Győri Egyesülete képviseletében vettünk részt a jubileumi szentmisén. A szabadtéri szertartás főcelebránsa Kántor Antal kanonok úr volt. Az orgonát Tét város fúvószenekarának játéka helyettesítette (gyönyörűen). A hívek buzgó énekét pedig a téti nyugdíjasok énekkara segítette. (Zengett is, fölhallatszott az Égiekhez). A kanonok úr a szentbeszédben megemlékezett a 300 évvel korábbi és az azt követő eseményekről, a Magyarok Nagyasszonyának különleges szerepéről hazánk és a magyarság életében. Fölolvasta győri megyéspüspök levelét, melyben Lang Ferenc (Gy/2000), Tétszentkúton élő elnökségi tagunkat az egyházközség világi elnökévé nevezte ki (nagy örömünkre)! Az ünnepi szentmise a Boldogasszony Anyánk és a Himnusz eléneklésével zárult.

Ugyancsak a templom kertben rendezte meg Tét városa az „Év közalkalmazottja” és a „Tét Város Díszpolgára” kitüntető címek átadási ünnepségét. A címeket az Alpolgármester Asszony és a Polgármester Úr adta át. Fölemelővé tette az ünnepséget a szentmisén is közreműködő fúvósok játéka és az énekkar vidám dala. A lélek és a szellem üdévé tétele után a test is kapott nagyszerű gulyáslevest, vadpörköltet, díszpolgárnak járó tortát, süteményeket és italokat.

Akit a 83-as úton, Győr és Pápa között visz az autója álljon meg Tétszentkút templománál! Mondjon el egy Ave Maria-t!

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor