• image
  • image

Egyesületünk 2016. évi II. féléves munkaterve

2016. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony, valamint a Katonák Védelmezője- és a Győzelmes Miasszonyunk-oltárok búcsúnapján ünnepi szentmisét mutatott be a győri Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban Bíró László (Gy/1969) tábori püspök diáktársunk, Egyesületünk tagja.

2016. szeptember 18-án,(vasárnap) 10.30-kor a Loyolai Szent Ignác Bencés Templom felszentelésének ünnepi szentmiséje lesz. A szentmisét bemutatja dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát, a Magyar Bencés Kongregáció prézese.

2016. október 9-én,(vasárnap) 9.30-kora győriLoyolai Szent Ignác Bencés Templomban Luif Otmár OSB atya lelki üdvéért mutatnak be szentmisét, mely alkalomra szeretettel várjuk egykori tanítványait.

2016. október 11-én, (kedden) 18.30-kora Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében Wittner Mária, az 1956-os forradalom és szabadságharc halálraítéltje tart előadást Bencés Szabadegyetemünk keretében a forradalom 60. évfordulóján.

2016. október 14-én,(pénteken) 10 órától a Szent Mór Bencés Perjelség, Jezsuita jelenlét Győrben címmel tudományos konferenciát szervez a Loyolai Szent Ignác Bencés Templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából. A konferencia helyszíne a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium lesz.

 10.00-10.30    Megnyitó beszédek: Ternyák Csaba (Gy/1972) egri érsek; Várszegi

                        Asztrik OSB főapát; Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) perjel és

                        Forrai Tamás SJ provinciális

10.30-12.30    Fazekas István (Gy/1976): A jezsuiták társadalmi beágyazottsága és az 

                       őket övező konfliktusmező a 17. századi Győrben. Szereplők, érdekek,

                       ellenérdekek

Kádár Zsófia: A jezsuita kollégium mint komplex intézmény, rendház, templom, gimnázium, missziók, birtokok

Galavics Géza: A győri jezsuita templom 17. századi művészeti koncepciója és az abban leképeződő városi társadalom

14.00-15.30    Székely Zoltán: A jezsuiták német városi társulata a 17. századi  

                        tagkönyvük tükrében

Horváth József (Gy/1976): Végrendeleti adományok a győri jezsuiták és más egyházi testületek számára

Kökényesi Zsolt: A győri jezsuita gimnázium diáksága a kezdetektől

a feloszlatásig

15.45-17.15     Serfőző Szabolcs: A győri jezsuita templom 18. századi művészeti

                        koncepciója és ennek helye a városi társadalomban és a városi térben

Barkó Ágoston OSB (Gy/2004): Ünnepek és városi térhasználat

Győrben a jezsuiták idején

 2016. október 22-én, (szombaton) 11 órakor ünnepi szentmise keretében kerül sor dr. Tullner Jób OSB ünnepélyes szerzetesi örökfogadalmára, mellyel végérvényesen elkötelezi magát a bencés szerzetesi életre. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benne!

2016. október 25-én, (kedden) 11 órakor a győri Szent Mór Bencés Perjelség névadóját ünnepli szentmise keretében a Loyolai Szent Ignác Bencés Templomban. Szent Mór szerzetes és püspök a 2008-ban megalapított győri bencés perjelség védőszentje. A hagyomány úgy tartja, hogy ő volt az első magyar iskolás fiú Pannonhalmán, majd később szerzetes lett, végül Szent István királyunk Pécs püspökévé nevezte ki. Aláírása a tihanyi alapítólevélen is olvasható.

2016. október 28-án, (pénteken) 15.30-kor Egyesületünk vezetősége megkoszorúzza elhunyt bencés tanáraink és vezetőségi tagjaink síremlékét, valamint a Szentlélek téren található, a XX. század minden magyar áldozatára emlékező keresztet, melyet 2013-ban Egyesületünk állított újra.

A Bencés Diákok Győri Egyesülete és a Szent Mór Bencés Perjelség az idei évben felújíttatta a győri Nádorvárosi köztemetőben található, az egykori jeles győri bencés pap-tanárok sírhelyét, ahol harminc Szent Benedek-rendi szerzetes nyugszik. Egyesületünk kérésére Áder János köztársasági elnök úr, a Szent Mór Bencés Perjelség, valamint Argay Rudolf (Gy/1944) egyesületi tagunk anyagi hozzájárulásával, valamint Paár Imre kőfaragómester munkájával őszre elkészült a felújított sír, melynek ünnepélyes megáldására 2016. október 28-án 16 órakor kerül sor a XII-es parcellában. A kriptát Sárai-Szabó Kelemen perjel úr áldja meg. Beszédet mond dr. Kőrösi Tamás, Egyesületünk elnöke. Az ünnepet a Kelemen Áron OSB által vezetett Collegium Musicum Jaurinense iskolai énekkar teszi fényesebbé. Szeretettel várunk erre az eseményre, hogy közösen imádkozzunk elhunyt tanárainkért.

2016. november 7-én, (hétfőn) 18.30-kor Prof. dr. Molnár F. Tamás mellkassebész tart előadást Bencés Szabadegyetemünk keretében a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében. Előadásának címe: Istennek ami az Istené és a császárnak ami a császáré. Alcím: "A kettős loyalitás"

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor