• image
  • image

Minden magyar áldozat emlékére állított új kereszt szentelése

Balogh Pál beszéde a XX. század minden magyar áldozatának emlékére állított új kereszt szentelésekor

 

Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt Elnök úr, tisztelt Marton József Atya – akinek, mint tudjuk része volt az üldöztetésben és zaklatásban, ezért külön megköszönöm, hogy elfogadta felkérésünket az új kereszt szentelésére - tisztelt Egybegyűltek, az új kereszt szentelésén résztvevők, a XX. század minden magyar áldozatára emlékezők!

 

   Negyedszázada, 25 éve annak, hogy a Magyar Demokrata Fórum Győri Szervezete részéről született az a szép, magasztos gondolat, hogy a XX. század minden magyar áldozatának tiszteletére emléket állítson. Nem törekedtek arra, hogy monumentális emlékmű legyen. Nem próbálkoztak neveket felsorolni, mivel nincs is olyan ember, történész, kutató, aki pontosan fel tudná mérni az áldozatok számát. Elég csak abból a tényből kiindulnunk, hogy a trianoni diktátum, melyet a nagyhatalmak ránk erőltettek, feldarabolták hazánkat, majd mint egy-egy koncot odadobtak belőle a körülöttünk lévő országoknak: itt van, csináljatok vele, amit akartok. Volt olyan ország, amely magyarlakta falvakat irtott ki, tüntetett el a föld színéről. Volt, amely többször mészárlásokat hajtott végre. S volt, ahol 12 évestől a 60 évesig minden magyar férfit összegyűjtöttek és hagyták, hogy éhen és szomjan haljanak. Az elcsatolt területen élők a mai napig titokban tartanak sok-sok szörnyű esetet, mert még mindig félnek.

img 2618

   A Trianon előtti nagy Magyarország lakosainak száma 23 millió volt. Ma akárhogyan számoljuk - a világ összes sarkában élőkkel együtt – csak 12 millió körüli a magyarok száma. Ha a többi 11 millióból levonjuk a nemzetiségi lakosságot, akkor is marad 3-4 millió, akikről nem tudjuk hová tűntek. Biztosan nem mondhatjuk, hogy ez a 3-4 millió ember mind áldozat, de nagy részük sajnos igen. Később, a II. világháború után a nagyhatalmak ismételten ránk kényszerítették, hogy mi, magyarok 45 évig a keleti tömbhöz tartozzunk. Hagyták, hogy az elmúlt időszak vezetői külső indíttatásra, később már maguktól koncepciós pereket kreálva deportáljanak, bebörtönözzenek, kivégezzenek, eltüntessenek, évtizedeken keresztül üldözzenek több ezer embert, valamint az egyházak működését korlátozzák, azok belső életébe beleavatkozzanak.

   Itt és most a majd elfeledett, eltűnt, megkínzott, az életben ellehetetlenített több millió magyar áldozatra, vértanúra emlékezünk. Nekünk ma – később a mindenkori élőknek – kötelességünk emlékezni, mert a XX. század Magyarországát és a magyarság sorsát ezek a szörnyűségek befolyásolták. Könnyes szemmel, de emelt fővel nézünk erre a keresztre, ami a sok-sok szenvedés és az értelmetlen halál jelképe.

Ezt az új keresztet most a Bencés Diákok Győri Egyesülete állíttatta. Az eredeti, MDF által 1989-ben felállított kereszt elkorhadt, csak a Szentlélek és a jó szándék tartotta, azért nem dőlt össze. Észrevettük - biztos sokan mások is – hogy már az állapota miatt nem méltó e helyre.

Mivel eredménytelen volt az MDF volt tagjaival való kapcsolatfelvétel, úgy döntöttünk, hogy a Bencés Diákok Győri Egyesülete új keresztet állít fel, melyet Czigler Imre győrsági asztalosmester készített el. Javasolta, hogy időtálló vörösfenyőből legyen. Van egy régi, féltve őrzött fája a szibériai Jekatyerinburg melletti erdőből, ahol édesapja sok más magyar testvérével együtt szovjet fogságban volt. Elmondta, hogy már 30 éve valamilyen nemes, magasztos célra tartogatja ezt a fenyőt. Célkitűzésünket hallva úgy gondolta, váljék belőle a XX. századi magyar áldozatokra emlékező kereszt. Köszönjük a szép, gondos és gyors munkáját.

   Közben Péter Tamás főtitkár felvette a kapcsolatot dr. Áder János Köztársasági Elnökkel, aki erkölcsileg és anyagilag is támogatta az emlékhely és a kereszt felújítását. Hálás szívvel köszönjük Elnök Úr!

   Az idő múlásával – talán 40-50 év múlva – mikor majd ez a kereszt is elkorhad, a kő elporlad, helyébe újat kell majd állítani, mert a szívekben tovább kell, hogy éljen a tisztelet és emlék a XX. század minden magyar áldozata, vértanúja iránt.

   Mi élők, szeretteink sírjához igyekvők évente többször is elhaladunk ezen emlékhely előtt. Álljunk meg itt néhány percre, gyújtsunk egy mécsest és mondjuk el az Úr legszebb imáját, a Miatyánkot!

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor