• image
  • image

Cím: Bencés szabadegyetemi előadás a Vatikánról

2017. február 21-én Érszegi Márk Aurél (Ph/1993), Magyarország Vatikáni Nagykövetségének első tanácsosa, Vatikán-szakértő tartott előadást A Vatikán címmel Bencés Szabadegyetemünkön a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Dísztermében.

Az alábbiakban Ikker Eszter, püspökségi sajtóreferens beszámolóját olvashatjátok:

Érszegi Márk Aurél előadása elején rámutatott arra, hogy a Szent Péter-bazilika nem azonos a pápa székesegyházával. A Szent Péter-bazilika Szent Péter trónusának ad helyet, Róma első püspökének van fenntartva. A pápai székesegyház valójában a lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház, itt található a márványból készült pápai trónus is. A XIV. századi avignoni fogság időszakáig a pápák a Lateránban laktak, csak az avignoni fogságot követően tették át székhelyüket a Vatikánba.

Az előadó a Vatikánról elmondta, hogy az ókorban egy földrajzi helyet jelölt, Róma hét dombjának egyike volt, ez a városrész a perifériához tartozott. A Vatikán elnevezés feltehetően egy római istenség nevéből vagy a jós, jóslás latin megfelelőjéből (vates, vaticinium) alakult ki. Caligula császár ezen a területen egy cirkuszt kezdett el építtetni, amelyet Neró fejeztetett be. Ennek a cirkusznak a közepén állt az az egyiptomi obeliszk, amelynek tövében keresztre feszítették Szent Pétert. A cirkusz közelében volt egy temető, ide temették el Szent Pétert is. A sírhely fölé Nagy Konstantin császár bazilikát emeltetett. A XX. század első felében, XII. Piusz pápa engedélyével ásatások folytak Szent Péter feltételezett sírjánál. A régészek bebizonyították, hogy valóban a hagyomány által Szent Péter sírjának tulajdonított helyen temették el az apostolfejedelmet.

A pápa küldetéséről szólva az előadó kifejtette, hogy Péter apostol utódja Jézus Krisztus megbízásából az Egyház látható feje. A pápa „munkaköri leírását” Jézus Krisztus adta – tette hozzá a kánonjogász, majd idézte az apostoli küldetésre vonatkozó szentírási szakaszokat: „Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat” (Mt 16,18); „Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is” (Mt 16,19); „Ezentúl már emberek halásza leszel” (Lk 5,10). Az előadó rámutatott arra, hogy a vonatkozó evangéliumi szöveghelyek magukban foglalják mindazt, amit a pápának tennie kell: tanítani, megerősíteni a hívőket, megfelelő lelki táplálékot adni számukra, elvezetni őket Istenhez, vállalni a missziós küldetést, valamint biztosítani az Egyház egységét.

A Vatikán-szakértő rámutatott arra, hogy a pápa liturgikus előjogai közé tartozik a pallium (körülbelül háromujjnyi széles, fehér gyapjúszalag) viselése, amelyet a pápán kívül az érsek-metropoliták hordhatnak, kizárólag saját működési területükön. A palliumokat a pápa adományozza az érsek-metropoliták számára. A palliumokat hagyományos módon készítik: Szent Pál vértanúságának helyén trappista szerzetesek nevelnek bárányokat, és ezek közül minden évben kiválasztanak kettőt, amelyeket Szent Ágnes ünnepén, január 21-én a pápa megáld. Ezt követően a két fiatal bárányt rábízzák a Trastevere negyedben található Szent Cecília bencés monostor szerzetesnővéreire, akik június 24-re, Keresztelő Szent János ünnepére elkészítik a palliumokat a bárányok gyapjából. Az elkészült palliumokat ráhelyezik Szent Péter sírjára, ezáltal ereklyévé válnak. Június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a pápa átadja az újonnan kinevezett érsek-metropolitáknak a palliumokat.

Érszegi Márk Aurél a pápa és a helyi egyházak kapcsolattartási lehetőségéről szólva megemlítette az ad limina látogatást, amely azt jelenti, hogy a megyéspüspökök meghatározott időközönként látogatást tesznek a Szentatyánál. Az előadó kiemelte, hogy 2017 novemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai tesznek ad limina látogatást Róma püspökénél, és bemutatják számára a Magyar Katolikus Egyház helyzetét. A kapcsolattartás másik formája, amikor a pápa látogat el egy adott országba. Érszegi Márk Aurél a pápalátogatások témája kapcsán ismertette az apostoli utak megvalósulásának feltételeit. Ehhez szükséges egy meghívás a helyi katolikus egyháztól, valamint az adott ország kormányzatától is, tekintettel arra, hogy Róma püspöke nemcsak egyház-, hanem államfő is.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor