• image
  • image

dr. Perlaky Péter önéletrajz

1966. március 31-én születtem Győrben

Tanulmányok

Általános iskolai tanulmányaimat 1972-1980 között Győrben a Zalka Máté (ma Kölcsey) Általános Iskolában végeztem, majd 1980-1984 között középiskolás éveimet a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban töltöttem, ahol 1984-ben sikeres gimnáziumi érettségi vizsgát tettem.

Ezt követően – munka mellett, levelező tagozaton – felsőfukú tanulmányaimat az Államigazgatási Főiskolán folytattam 1989-1993 között, mely évben okleveles igazgatásszervezői diplomát szereztem. Diplomamunkám címe, „Az illetékjogi szabályozás szerepe és helye az állami adóbevételi rendszerben” volt. Felsőfokú közigazgatási szakvizsgámat a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal vizsgabizottsága előtt tettem 2002-ben.

Második - jogi doktori - diplomámat a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 2010. évben, ahol 2005-2010 között folytattam jogi tanulmányaimat. Diplomamunkám címe „Az ittas és bódult állapotban elkövetett közlekedési bűncselekmények sajátosságai” címet viselte.

Szakmai előmenetel, munkahelyek:

1986. szeptember 15. napjától az akkor Győr-Sopron Megyei Illetékhivatal dolgozója lettem, melynek mindenkori jogutódjainál álltam alkalmazásban egészen a Győr-Moson-Sopron Megyei Illetékhivatal megszűnéséig (APEH-be integrálódásáig) 2006. december 31. napjáig. A több mint 20 esztendő alatt – mely időszakban először sorkatonai szolgálatomat töltöttem (1987-1989), megnősültem, családot alapítottam, a fentiekben felsorolt iskolákat elvégeztem, képesítéseket szereztem – a hivatali munkám során 1986. őszétől 1991. novemberéig pénzügyi előadó voltam, 1991. novemberétől 2003. októberéig illetékkiszabó, forgalmi érték megállapító, hivatali tanácsos, majd főtanácsosi besorolásban dolgoztam. 2003. november 1. napjától 2006. december 31. napjáig a megyei hivatal Illetékkiszabási, értékelési és ügyfélszolgálati osztályvezetője voltam. 2007. január 1. napjától 2008. június 31. napjáig az APEH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Illeték Főosztály főosztályvezető-helyettese voltam.

2008. július 1. napjától 2012. január 31. napjáig West Hungária Bau Kft., (Biatorbágy-Győr) dolgozója voltam, 2008. július 1-től 2010. június 31-ig projektvezető, jogi ügyintéző munkakörben, majd jogi előadóként.

2012. február 1. napjától a győri Vesztergom Ügyvédi Irodánál helyezkedtem el ügyvédjelöltként. 2012. március 1. napjától a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagja vagyok. Önálló egyéni ügyvédi praxisom megkezdésének időpontja: 2014. március.

Az általam gyakorolt főbb szakterületek: Polgári jogon belül – pénzügyi- és gazdasági jog (követeléskezelés, engedményezés, hátralék behajtás, kölcsönügyletek stb.), adó- és illetékjog, ingatlan jog (ingatlan tulajdonjog átruházási szerződések, társasház alapítás, telekalakítás stb.), családi jog (házassági bontóperek, gyermekelhelyezés, tartásdíj megállapítás, vagyonmegosztás), társasági jog (cégalapítás, átalakulás, módosítás), munkajog, kártérítési jog, perbeli és peren kívüli képviselet a felsorolt főbb ügycsoportokban. Ezeken felül ingatlan beruházások szervezése, építőipari projektek előkészítési, engedélyeztetési, illetve az ezekkel összefüggő általános jogi munkák elvégzése. 

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor