• image
  • image

Győri bencés öregdiákok közös érettségi találkozója

2017. május 20-án (szombaton)9 órától tartottuk meg hagyományos közös érettségi találkozónkat, melyet a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Egyesületünk szervezett. A 10 órakor kezdődő szentmisét Ternyák Csaba (Gy/1972) egri érsek mutatta be azzal a kehellyel, melyet Egyesületünk vásárolt meg a Szent Mór Bencés Perjelség számára, a Loyolai Szent Ignác Bencés templom felszentelésének 375. évfordulója alkalmából. A perjelség nevében Sárai-Szabó Kelemen OSB (Ph/1999) perjel úr köszöntötte az Alma Materbe visszatérő bencés öregdiákokat. A dísztermi ünnepségen dr. Horváth István (Gy/1967) teológiai tanár, a Pécsi Székeskáptalan nagyprépostja mondott ünnepi beszédet a jubilálók nevében. Átadásra került a Győri Bencés Diákokért-díj, melyet dr. Kőrösi Tamás elnök úr adott át Balogh Gyulának (Ph/1954), a Bencés Diákok Győri Egyesülete emeritus titkárának sokéves áldozatos és precíz titkári- és szervezőmunkájának elismeréseként. A legidősebb jubilálókat - akik 1947-ben, 70 éve érettségiztek - Péter Tamás, a Bencés Diákszövetség alelnökeként matúra oklevéllel köszöntötte, végezetül átadásra került a BDSZ Egyetemi Ösztöndíj, melyet idén Kamocsai Márta (Gy/2012) a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatója, Egyesületünk első lány öregdiák tagja, valamint Ecker András (Gy/2012), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem molekuláris bionika szakos hallhatója érdemelt ki. Zárásként a gimnázium igazgatója, Tóth Konsatntin OSB (Ph/1980) az intézmény mindennapjairól, eredményeiről és terveiről tartott tájékoztatót az egybegyűlteknek.

A Szent Mór Bencés Perjelség részéről Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel elmondta: „Szent Benedek megtanít bennünket arra, hogy az örök életre fordítsuk figyelmünket” – fogalmazott. Hozzátette: „A mi horizontunk nem a pillanat öröme, a talmi csillogás, a gyors és azonnali jóérzés és öröm, hanem távolabb nézünk. Tudjuk, hogy szent rendünk már több mint 1500 éve szolgálja Európát, a világot, ez az intézmény már lassan 400 éves, a bencések 215 éve vannak itt jelen. Mi nagyobb távlatokban gondolkodunk, és így akarjuk építeni magyar hazánkat, Egyházunkat. Tudjuk, hogy mi csak kövek vagyunk, egy nagy és pompás lelki, szellemi épület kövei.”

A jubileumra a perjelség támogatói díjat alapított, melyet első alkalommal ketten kaptak meg. Szijjártó Péter (Gy/1997) a bencés szellemiség képviseletéért, a rend kulturális örökségének megőrzése érdekében végzett tevékenységéért kapta a Szent Mór Bencés Perjelség elismerését. (Hivatalos elfoglaltsága miatt személyesen nem vehette át díját.) A másik díjazott pedig Péter Tamás (Gy/2000), akinek a Bencés Diákok Győri Egyesületének önzetlen szolgálatáért, a bencés szellemiség hiteles képviseletéért adta át az elismerést a perjel. A díjat Zsabokorszky Lili és Püspöki Apor (APLI Design) tervezték és alkották.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor