• image
  • image

Luif Otmár ösztöndíj

 

                                                   Az a nép, amely nem tud emlékezni,
saját magát temeti el.
(Szőke Gyula kanonok)


Kedves Diáktársam!


 
Néhány Győrött élő bencés öregdiák úgy döntött, hogy szeretett tanára, Luif Otmár emléke előtt tisztelegve ösztöndíjat  hoz létre. Úgy gondoljuk, hogy kiváló bencés tanárunk emlékét meg kell őriznünk! Első lépésként 2009-ben a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium sporttelepét nevezték el kedves tanárunkról, most pedig szeretnénk, ha mind a pannonhalmi, mind a győri bencés diákok is tudnák - és soha nem felejtenék - ki is volt Luif Otmár. Ennek érdekében döntöttünk úgy, hogy létrehozzuk a róla elnevezett ösztöndíjat, amelyet minden évben egy-egy győri és pannonhalmi - a biológia és a földrajz tudományok területén kimagasló képességű - diák kap meg.

A létrehozott számlaszámra befolyt befizetések éves kamatát osztjuk ki ösztöndíjként a szaktanárok által javasolt diákoknak. 
Ha a Te számodra is meghatározó egyéniség, tanár és nevelő volt Otmár atya, akkor kérünk, amennyiben anyagi lehetőségeid engedik, támogasd célkitűzésünket befizetéseddel. Hisszük, hogy Isten azért adja nekünk a földön az anyagi javakat, hogy azokat helyesen használjuk fel, s ennek része az is, hogy segítjük a jövő nemzedékét.

A Luif Otmár ösztöndíj számlaszáma: 12096712-01275545-00100000 / Raiffeisen Bank
 


Bencés diáktársi köszöntéssel:
  

     
 Dr. Kőrösi Tamás Ph/1973     Péter Tamás Gy/2000
 alapító elnök     alapító titkár


Luif Otmár-nekrológ

Dr. Koór Sándor beszéde a Luif Otmár ösztöndíj győri átadásakor 2012.

Dr. Kőrösi Tamás beszéde a Luif Otmár ösztöndíj győri átadásakor 2013.

Dr. Kőrösi Tamás beszéde a Luif Otmár ösztöndíj pannonhalmi átadásakor 2013.

DR. Kőrösi Tamás beszéde a Luif Otmár ösztöndíj győri átadásakor 2015.

 

 

 

     Alapító okirat

Luif Otmár ösztöndíj

 


Alapítók: dr. Kőrösi Tamás, dr. Kozma Ottó, dr. Koór Sándor, Péter Tamás

Az ösztöndíj alapításának célja, hogy évenként a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium egy-egy a biológia és/vagy a földrajz tudományok terén legtehetségesebbnek mutatkozó diákok elismerésben részesüljenek, elősegítve ezzel, hogy olyan szakemberré váljanak, akik a bencés oktatás hírnevét öregbítik.

A díjazott diákok személyére az érintett iskolák szaktanárai tesznek javaslatot az adományozóknak az alábbi szempontrendszer szerint:

A díjazott:

-  felsőfokú tanulmányait az orvostudományok, illetve a biológia-földrajz tudomány területén szeretné folytatni
-  középiskolai tanulmányai alatt példás magatartású és szorgalmú legyen
-  szakmai tárgyakból nyújtson kiemelkedő teljesítményt
-  tanórai munkája mellett vállaljon az érdeklődési területéhez kapcsolódó tanórán kívüli feladatokat: szakkörök, szakmai versenyek

 

A díjazott személyek kiválasztásának folyamatában az adományozók nem kívánnak részt venni. A díjra érdemes diák kijelölése az érintett szaktanár(ok) felelőssége.

A díjat minden évben személyesen az alapítók adják át az iskolák ballagási vagy tanévzáró  ünnepségén.

bences jelveny

   

Támogatóink:

emmi

 

sziszcom

 

VILL-KORR

vilkorr

 

Klastrom-Logo

 

gy logo

 

logorabakqelle

Szent Imre Patika

szent-imre-gyor